Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali

2. miesto v kategórii Najlepšia e-prezentácia

3. miesto v kategórii Najlepšia web stránka

Dňa 26. marca 2024 sa uskutočnil 13. kontraktačný deň cvičných firiem v priestoroch Domu kultúry v Šali. Pripravila ho Spojená škola, Nivy 2, Šaľa v partnerstve so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Slovenským centrom cvičných firiem a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy. V obidvoch cvičných firmách pracujú žiaci z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a obidve skupiny podnikajú v prevádzkovaní cestovnej kancelárie. Tretiaci majú zriadenú cestovnú kanceláriu so zameraním na západnú, južnú a strednú Európu. Žiačky na súťaži získali 3. miesto v kategórii Najlepšia web stránka a 2. miesto v kategórii Najlepšia e-prezentácia. Druháci prevádzkujú cestovnú kanceláriu pod názvom MOKARA, s. r. o. a zamerali sa na spoluprácu s miestnymi producentmi a podnikateľmi z regiónu Podunajska. Za tento nápad získali cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Atmosféru tohto dňa si môžete pozrieť na Facebook-u cvičných firiem:

Eight Group Tour

MOKARA Agency