Finančná olympiáda: Rony Óvári v TOP 20 na Slovensku

12.ročník Finančnej olympiády bol rekordný. Zapojilo sa do neho takmer 10 000 stredoškolákov. Po prvom kole postúpilo 500 najlepších do druhého kola a z neho vzišla finálová dvadsiatka, ktorá sa stretla 7.mája 2024 v Bratislave, v sídle organizátora súťaže Nadácie PARTNERS. Krásny výsledok dosiahol a rozsiahle vedomosti z oblasti osobného rozpočtu, poisťovníctva, bankových produktov, dôchodkového zabezpečenia a investovania preukázal žiak III.A Ronald Óvári, ktorý sa prebojoval až do finále a zaradil sa medzi TOP 20 finančne gramotných študentov na Slovensku. Ako zaznelo z úst organizátorov, je úžasné, že víťazi každoročne dosahujú úroveň profesionálov, čo je obrovskou motiváciou aj pre ostatných neustále sa zdokonaľovať a prehlbovať vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré sú tak potrebné pre život.