Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Kritériá prijímacích skúšok

Na stránke http://www.hosnz.sk/?page_id=766 zverejňujeme Kritériá prijímacích skúšok 2017 (kompletné znenie, dokument Word)

Venujte 2 % z dane našej škole

Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí. Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole dôstojne plniť jej výchovno-vzdelávacie úlohy. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. S úctou RNDr. Rudolf Mišák, riaditeľ školy Venujte 2%…
Čítať viac

Deň otvorených dverí 2016 + fotky

V posledný deň pred jesennými prázdninami sa uskutočnil DOD. Tí, ktorí ste nemohli prísť v tento termín a máte záujem o prehliadku priestorov našej školy a chcete sa osobne dozvedieť viac o možnostiach štúdia, môžte absolvovať prehliadku každý pondelok. Ohláste sa, prosím, telefonicky vopred na čísle školy 035/6428622, príp. na koordinátorku, ktorá Vás bude sprevádzať – Ing. Drahomíra Štepanayová 0915730679

XPERT v umení čapovať

IMG_0292

„Vyrobiť dobré pivo je majstrovstvo, správne ho načapovať je umenie“ – týmto mottom, oslovil sládek firmy HEINEKEN Slovensko, a.s., pán Karol France študentov stredných odborných škôl s gastronomickým zameraním, ktorí sa v dňoch 28. a 29. marca 2017 zišli na pôde našej Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch na 1. ročníku celoslovenskej súťaže XPERT v umení čapovať. Zorganizovanie súťaže  vytvorilo  jedinečnú prehliadku…
Čítať viac

5. ročník súťaže Trenčiansky pivný somelier nám priniesol 1. miesto

20170322_115611

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne sa 22. marca 2017 konal 5. ročník Trenčiansky pivný somelier. Je to súťaž študentov gastronomických odborov vo vedomostiach o pive a pivovarníctve s praktickou ukážkou prípravy miešaného nápoja na báze piva, čapovania a servisu piva, prípravy pokrmu na báze piva a snúbenie s pivom. Do súťaže sa prihlásili naši dvaja žiaci…
Čítať viac

2. miesto v okresnom (dekanátnom) kole Biblickej olympiády 2017

S Danielou Vlasákovou (1)

Okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády Dňa 23.3.2017 sa na Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch konalo 16. dekanátne kolo Biblickej olympiády pre ZŠ i SŠ. Zúčastnilo sa 7 základných škôl z troch dekanátov a 5 stredných škôl z dvoch dekanátov. Svoje vedomosti z vybraných kníh Svätého písma (STARÝ ZÁKON: Genezis 1-11;  Kniha   Sudcov;  Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 .NOVÝ ZÁKON: List Efezanom)…
Čítať viac

DEŇ NARCISOV 2017

narcis-2133242__340

V jediný deň v roku, 7. apríla 2017, sa do ulíc vybralo 16 000 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, aby nezištne pomohli iným.  Za to patrí všetkým veľká vďaka, pretože bez ich nasadenia a ochoty by táto zbierka nebola možná.  V tento deň pripli tisícom ľudí po celom Slovensku na odev narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory.  Boli medzi nimi, ako…
Čítať viac

BARISTA JUNIOR – kurz pre začínajúcich baristov

IMG_0334

V dňoch 4 – 5 – 6. 4. 2017 sa v priestoroch našej školy konal kurz Barista Junior. Pre veľký záujem žiakov v poradí druhý v tomto školskom roku. Bol zameraný na prípravu začínajúcich baristov, študentov stredných odborných škôl. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov našej školy, študijných  ako i učebných odborov. Odborným garantom a lektorom kurzu bol profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa,…
Čítať viac

Úspech našej žiačky na súťaži v krajskom kole Enersol sk

DSC09703

  Dňa 22. marca 2017 sa naša škola zúčastnila krajského kola ENERSOL SK, ktorá sa konala na SOŠ technická v Zlatých Moravciach. Enersol – SK je súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Súťaží sa v 3 kategóriách určených žiakom…
Čítať viac

Celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ľudia majú pre darčeky slabosť. Dávame ich svojim blízkym, priateľom a ďalším, aby sme im dali najavo záujem, vďaku, úctu, radosť. Radosť z toho, čo sme vytvorili, ako sme to zabalili. Tvorili pre radosť iných aj študenti 4. C triedy študijného odboru Pracovník marketingu, Veronika Javorčíková /č.13/ a Michal Filip /č.14/,  na Celoštátnej súťaži v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v Bratislave, 22. marca 2017. Témy…
Čítať viac

9. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy – BARISTA JUNIOR 2017

IMG_0077

V dňoch 21. a 22. marca 2017 už po 9-ty krát naša škola privítala vo svojich priestoroch mladých baristov na Majstrovstvách Slovenska v príprave kávy. Súťaž BARISTA JUNIOR 2017 sa konala v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici.