Novinky (pre obnovu stlačte F5)

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

Naša škola Vám ponúka možnosť pokračovať v štúdiu formou vyššej odbornej školy v pomaturitnom štúdiu 6310 Q FINANCIE Ak ešte máte chuť si doplniť svoje stredoškolské vzdelanie o vyššie odborné vzdelanie je to príležitosť práve pre Vás. Je to štúdium určené pre absolventov strednej školy, ktorí ešte nechcú pracovať ,ale štúdium na vysokej škole je pre nich dlhé, ťažké a…
Čítať viac

Venujte 2 % z dane našej škole

Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí. Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole dôstojne plniť jej výchovno-vzdelávacie úlohy. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. S úctou RNDr. Rudolf Mišák, riaditeľ školy Venujte 2%dane

Kritériá prijímacích skúšok

Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole. Kritériá prijímacích skúšok 2016 – dokument vo formáte…
Čítať viac

Mali sme najlepšiu stredoškolskú expozíciu

V dňoch 26. – 28. apríla sa naša škola prezentovala na výstave Mladý tvorca 2016 v Nitre. Expozícia, ktorou sme sa predstavili, zaujala nielen návštevníkov výstavy, ale aj hodnotiacu komisiu, ktorá našej škole udelila Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja za najlepšiu expozíciu strednej školy Nitrianskeho kraja.

Stovežatá Praha

V dňoch 12.-14.4. sme sa zúčastnili nezabudnuteľného výletu do historického centra Prahy. Hneď po príchode nás sprievodkyňa previedla najvýznamnejšími kultúrnymi a historickými pamiatkami. Videli sme odbíjať pražský Orloj, prešli sme sa po Karlovom moste a cez nádvorie Pražského hradu sme sa dostali do Zlatej uličky. V druhý deň výletu sme sa hneď skoro ráno vybrali do výhľadovne Petřín, kde sme…
Čítať viac

Atléti súťažili

Včera 27.4.2016 sme v absolútne neatletickom počasí absolvovali atletické Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike stredných škol.Lucia Kissová vybojovala striebro vo vrhu guľou, Hadi Kobolková bronz v behu na 100m a Palo Kuruc takisto bronz na 110m.prek.Všetkým patrí obrovská pochvala za bojovnosť a príkladnú reprezentáciu školy.Pretekalo sa v Nitre na atletickom štadióne AC Stavbár. V stredu 20.apríla sme absolvovali už šiesty…
Čítať viac

Dve ocenenia na súťaži Esej Jána Johanidesa

Na Mestskom úrade v Šali boli v utorok (19. apríla) slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. V tomto ročníku si študenti mohli vybrať z troch myšlienok Jána Johanidesa: „Láska zvýznamňuje zmysel ľudských scén, ľudských dejov, podľa iného kľúča než logika.“ „Vo svojej prirodzenosti je človek tvor, ktorý nevyhľadáva konflikt.“ „Bez sebaovládania neexistuje krása. Je to…
Čítať viac

Majstrovstvá Slovenska žiačok vo florbale

V pondelok a utorok 18.-19. apríla sa v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiačok stredných škôl vo florbale. Turnaja sa zúčastnili školy, ktoré sa stali víťazmi svojich regiónov a postúpili cez okresné kolá. Na tomto športovom podujatí sa predstavilo celkovo 8 škôl z celého Slovenska: ŠG OSTREDKOVA BRATISLAVA, GYMNÁZIUM SENICA, ŠG BANSKÁ BYSTRICA, SPOJENÁ ŠKOLA…
Čítať viac

Primátor mesta ocenil našich žiakov za reprezentáciu mesta za rok 2015

Ocenili najlepších žiakov – reprezentantov mesta Naše mesto Nové Zámky každoročne oceňuje reprezentantov mesta, najlepších študentov a najúspešnejších športovcov. Za vzornú reprezentáciu v roku 2015 dostali pozvánku dve naše úspešné študentky, ktoré si dňa 23. marca 2016 prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Mgr. art. Otokara Kleina: Karin Bartová, pripravovala Ing. Tímea Juríková, za 1. miesto v kategórii najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na…
Čítať viac

spotrebiteľská výchova na škole

Dňa 5. apríla 2016 sa na našej škole v rámci Projektu spotrebiteľského vzdelávania uskutočnilo stretnutie žiakov 3. a 4. ročníka odborov OaP, PM so zástupcami MH SR z Európskeho spotrebiteľského centra. Témou  seminára bola ochrana spotrebiteľa a práva spotrebiteľa. Žiaci mali priestor na priamu diskusiu ku konkrétnym otázkam a spotrebiteľským problémom. Dozvedeli sa aj s akými problémami sa na Európske spotrebiteľské centrum obracajú občania najčastejšie,…
Čítať viac

BARISTA JUNIOR – kurz pre začiatočníkov

V dňoch 11 – 12 – 13. 4. 2016 sa v priestoroch našej školy konal kurz Barista Junior. Pre veľký záujem žiakov v poradí druhý v tomto školskom roku. Bol zameraný na prípravu začínajúcich baristov, študentov stredných odborných škôl. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy, študijných  ako i učebných odborov. Odborným garantom a lektorom kurzu bol profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa,…
Čítať viac