Novinky

RADA ŠKOLY – predstavujú sa kandidáti – spolužiaci

Každý vedúci pracovník má svoj tím, na ktorý sa môže spoľahnúť. Tvoria ho ľudia,  s ktorými sa môže poradiť o problémoch tak, aby ich riešenie uspokojilo všetkých. Hlavným poradným orgánom riaditeľa školy je Rada školy. Je to poradný orgán, ktorý je tvorený zástupcami…
Čítať viac

Floorballový turnaj pre žiačky ZŠ

Vyhodnotenie 1.ročníka Hotelovka junior floorball cup 2015 v kategórii žiačok ZŠ. Dňa 1.10.2015 sa v priestoroch našej telocvične konal premiérový ročník florbalového turnaja pre žiačky základných škôl. Bohužiaľ pozvanie nakoniec prijali len dve školy. ZŠ SNP Šurany a ZŠ Gábora Bethlena Nové Zámky….
Čítať viac

Vyhodnotenie Dňa zdravej výživy 2015

Jeseň – to je pestrá paleta farieb, vôní a chutí zo záhrad, sadov a vinohradov. Je to atmosféra posledných teplých lúčov slnka, zberu úrody, pohody a hojnosti. A takáto krásna atmosféra zavládla na našej škole vo štvrtok – 1. októbra…
Čítať viac

Účelové cvičenie – oznam pre žiakov

Dňa 6. októbra 2015 (utorok) sa bude konať účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnia tieto triedy: I.D trieda – Mgr. Jozef Výbera (pedagogický dozor) II.E trieda – Mgr. Marcel Šimunek (pedagogický dozor) III.G trieda – PaedDr. Marek Ölvecký (pedagogický dozor) Vedúci účelového…
Čítať viac

ZVOLEN 2015

Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy organizuje pre študentov našej školy kultúrno-športovú exkurziu do Zvolena. Uskutoční sa dňa 20.10.2015 (utorok). Program exkurzie: zraz účastníkov je pri lekárni na autobusovej stanici v Nových Zámkoch o 9.00 hod. návšteva Zvolenského hradu a…
Čítať viac

Vykročte za zdravím – Olympijská kvapka krvi

Dňa 24.9.2015 sme usporiadali na našej škole Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky akciu so športovo-charitatívnym zameraním – Vykročte za zdravím- Olympijská kvapka krvi.

Dni nezábudiek 2015 aj s našou podporou!

Dni nezábudiek 2015 V dňoch 16.-20.09.2015 sa konala celoslovenská kampaň  “Dni nezábudiek 2015”, ktorú pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR (LDZ). Liga za duševné zdravie SR je neziskové združenie, ktorého cieľom je aktívna podpora…
Čítať viac

14. ročník Dňa zdravej výživy – 1. októbra 2015

Dňa 1. októbra 2015 sa na škole bude konať  14. ročník Dňa zdravej výživy Triedy sa zapoja do súťaží: o najkrajšiu slávnostnú tabuľu prezentujúcu plody zeme  – triedy PM a OaP o najkrajšiu slávnostnú tabuľu prezentujúcich jedlá charakterizujúce zdravú výživu a racionálne stravovanie – triedy…
Čítať viac

Vitajte v novom školskom roku 2015-2016

Milí žiaci, vážení rodičia prvých ročníkov, pozývame Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016, ktoré sa bude konať dňa 2. septembra 2015 o 9.00 hod. v kinosále Domu kultúry na Hlavnom námestí č. 7 v Nových Zámkoch. Predstaví sa…
Čítať viac