SOŠ hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

podrobné informácie

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

 Pracovať? – EŠTE NIE!
Študovať na vysokej škole? – TO JE DLHÉ A ŤAŽKÉ! FINANČNE NÁROČNÉ!

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

Vám ponúka
denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
pre absolventov strednej školy
s možnosťou získať vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore

6310 Q FINANCIE

dĺžka štúdia–3 roky – denná forma štúdia

  Absolvent získava absolventský diplom
a má právo používať za menom titul „DiS“ – diplomovaný špecialista
štúdium je bezplatné

!!! Prihlásiť sa môžete do 31. mája 2015. Uchádzači, ktorí neboli prijatí  na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla 2015. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy, prípadne si ju zakúpiť v predajni Ševt ( tlačivo 51 268 0 Ševt) !!!

Príprava absolventa je zameraná pre vyššie riadiace pracovné pozície v stredných a malých podnikoch alebo pre pracovné pozície stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Bližšie informácie Vám poskytnú na sekretariáte školy.   RADI VÁS PRIVÍTAME !

Kritériá prijímacích skúšok
do študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie a do študijného odboru 6310 Q financie pre školský rok 2015/16

Prečítať celú správu »

Someliérka srdcom i osudom

O mimoriadnych úspechoch našich somelierov ste mohli na webových stránkach, v novinách a časopisoch čítať už mnohokrát.  Takéto krásne výsledky by nedosahovali bez tvrdej práce, poctivej prípravy, ale najmä bez vedenia kvalitným odborníkom.  Môžme byť radi, že na našej škole pôsobí skúsená pedagogička Mgr. Blažena Felvidékyová. Jej dlhoročnú prácu v oblasti somelierstva nedávno ocenili “gurmánskym Oskarom” – Gurman Awards na slávnostnom gala večere v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. Gratulujeme!

…..“Človeka pri víne spoznáš. Víno je zrkadlom mysle.“…………

Povolanie someliéra bolo už oddávna skôr profesiou mužov. Bola to náročná odborná práca s vínom pri jeho skladovaní, servírovaní a schopnosti poradiť hosťovi pri výbere vhodného vína k jedlu.

1208524_10204313312369815_5224328961659715311_n

V súčasnosti je náplňou práce someliéra servírovanie všetkých nápojov, z čoho vyplýva, že tento odborník musí vedieť všetko nielen o víne, ale aj o destilátoch, miešaných nápojoch, pive, káve, čajoch, minerálnych nápojoch, stolových vodách, dokonca servíruje aj cigary. Prečítať celú správu »

Výsledky prijímacích skúšok

Kompletné výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, pracovník marketingu) pre šk. rok 2015/2016:
ps_zoznamOaP
ps_zoznamHA
ps_zoznamPM

prijímacie skúšky zo dňa 16.6.

Mladý tvorca 2015

V dňoch 28.-30.4.2015 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konal 23. ročník celoštátnej predajno – prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2015,  ktorého sa aktívne zúčastnili aj žiaci našej školy. Škola sa prezentovala veľkým, vkusne zariadeným stánkom, ktorý pútal pozornosť prítomných.  Žiaci sa zapojili aj do prezentácie nášho regiónu v rámci súťaže TOP destinácia a tentokrát, hoci s menším úspechom ako v uplynulých ročníkoch, prezentovali mesto Komárno. Všetkým prítomným našim žiakom patrí poďakovanie za skvelú reprezentáciu školy včítane obsluhy kávou, čajom, prezentáciou carvingu, marketingových aktivít a vzorným vystupovaním, čo malo priaznivý ohlas.                                                                                                           Dňa 30. 4. 2015  po prvý krát na tomto podujatí konala súťaž mladých baristov pod názvom Latte Art Battle Junior 2015.
Zmerali si tu sily šiesti mladí, šikovní baristi. Každý súťažiaci ktorý sa chcel súťaže zúčastniť musel byť študentom strednej hotelovej školy. Jeden študent prišiel z Českej republiky.
Žiaci si krátko pred súťažou mohli vyskúšať kávovary a súťaž mohla začať.
Počas 25 minút museli súťažiaci pripraviť 12 cappuccín a nakresliť 6 súťažných vzorov – obrázkov do mliečnej peny cappuccína. Boli to vzory, clasico, srdiečko, rozeta, dvojtulip a trojtulip. Posledný vzor bol ľubovolný a mladí baristi ho kreslili podľa vlastnej fantázie a kreativity.V neposlednom rade sa tiež hodnotila čistota a poriadok na pracovisku.
Predložené cappuccína bodovala 4 členná porota zložená z odborníkov na prípravu kávy.
Boli udelené 3 ceny za prvé, druhé a tretie miesto. Našu školu reprezentovala žiačka V. A HA Diana Ferencová, ktorá sa umiestnila najlepšie a získala 1. miesto. ( D.K. – foto z výstavy a súťaže v prílohe)

Srdečne blahoželáme!

Florbalový memoriál Mgr. Evy Kontovej

V utorok 5.mája 2015 sme si na pôde našej školy SOŠ HSaO Nové Zámky spomenuli na bývalú kolegyňu – učiteľku telesnej výchovy Mgr. Evu Kontovú. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali florbalový turnaj pod názvom Memoriál Evy Kontovej. Pozvanie prijali Stredná zdravotná škola Nové Zámky, Súkromná obchodná akadémia Štúrovo, Gymnázium Ľ.J.Šuleka Komárno. Riaditeľ školy RNDr. Rudolf Mišák vo svojom príhovore všetkým zúčastneným pripomenul prácu a zásluhy našej nebohej kolegyne. Po minúte ticha nasledovalo rozlosovanie zápasov. Hralo sa systémom každý s každým.

Po veľmi pekných a napínavých súbojoch si víťazstvo vybojovalo družstvo dievčat z domácej SOŠ HSaO Nové Zámky. Striebro si odniesli žiačky zo Strednej zdravotnej školy Nové Zámky. 3.miesto si vybojovali žiačky z Gymnázia Ľ.J.Šuleka Komárno.

Najlepšou hráčkou sa stala Eva Ondrejovičová z Komárna. Najlepšou strelkyňou s 11 gólmi bola Sabína Gálová zo zdravotnej školy a najlepšou brankárkou Karin Juhásová z domácej školy.

Počas celého turnaja panovala na škole príjemná športová atmosféra a všetci zúčastnení si dôstojným spôsobom pripomenuli pedagogičku, ktorá celý svoj pracovný život zasvätila športu. Všetkým patrí poďakovanie v mene organizátorov a rodiny.

Máme najlepších atlétov

A bsolvovali Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike stredných škôl. Získali sme 5 zlatých 10 strieborných a 4 bronzové medaily. Boli sme najlepšia škola v medailovom bodovaní a najpočetnejšia výprava. Hadi Kobolková – najlepšia atlétka podujatia. V novodobej 5 ročnej histórii tohoto podujatia sme sa dostali na métu 85 medailí, z toho 25 titulov. Otázka znie: “Ktorá škola sa môže s takýmito číslami pochváliť?” Odpoveď: ” Ž I A D N A “. Ďakujem všetkým žiakom za reprezentáciu školy. Mgr. Pavol Sáraz
DSC_0003 DSC_0244

Minulý rok sme sa zúčastnili, tento rok k účasti pribudlo už aj ocenenie

Na našej škole, ako už iste viete, vychádza tri až štyrikrát ročne náš školský časopis „HOS“. „HOS“ sa zapája do rôznych novinárskych stredoškolských súťaží. Minulý rok sme sa zúčastnili celoslovenskej novinárskej súťaže s názvom Štúrovo pero. I tento rok sme našu účasť potvrdili svojou prítomnosťou v priestoroch Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Táto súťaž sa konala v dňoch 17.-18.apríla 2015 (piatok/sobota). Minulý rok nám bolo u porotcov vytknutých pár vecí a tak sme všetky opravili a vylepšili náš občasník. Porota bola v zložení: PhDr. Pavol Vitko – hlavný štátny radca, Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR, časopis OBRANA. Mgr. Patrik Herman – TV Markíza, päťnásobný držiteľ Ceny OTO. Mgr. Lukáš Diko – riaditeľ sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. Celkovo sa do tejto súťaže zapojilo 94 časopisov hodnotených v štyroch kategóriách. Tento rok sme neodchádzali zo Zvolena naprázdno! Konkurencia bola veľmi veľká. No nie vždy všetko čo na prvý pohľad dobre vyzerá, musí byť aj najlepšie. Schránka01Náš časopis získal skvelé 3.MIESTO od nadácie TV Markíza a cestu do srdca Európskej únie BRUSELU. Brusel je sídlom Európskej rady, Európskej komisie, Európskeho parlamentu a mnohých ďalších európskych orgánov. Porota zhodnotila náš časopis kladnou stránkou. Nakoľko je náš „HOS“ v čierno-bielom prevedení, vôbec im to neprekážalo. Dôležitý je obsah! Súťaž mala vysokú úroveň a bola obohatená významnými udalosťami: 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra a 20.ročník Štúrovho pera. Táto súťaž ma minulý rok veľmi nakopla. Získala som veľa rád, informácii a správne usmernenie v žurnalistike. Veľa som si z prednášok a diskusii zobrala, čo určite využijem v ďalších číslach nášho školského časopisu. – Natália Vargová, šéfredaktorka

Svieže farbičky bodovali

Fotografický krúžok, ktorý na škole funguje už 3 roky získal v postupovej celoslovenskej súťaži amatérskych fotografov AMFO 2015 v okresnom kole prvé miesto. Zaslúžila sa o to žiačka II.A triedy hotelovej akadémie – Martina Ďurkovská fotkou  Svieže farbičky. Gratulujeme

Veľká noc na škole

Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Tradícia Veľkej noci pretrváva stáročia a jej krása sa na jeden deň preniesla aj do priestorov našej školy. Študenti študentskej spoločnosti a cvičných firiem odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie nezabudli ani na sviatok jari.

Veľkú noc privítali s veľkonočnými trhmi, ktoré sa uskutočnili dňa 31. marca 2015. Na tohtoročných veľkonočných trhoch naším študentom nechýbal podnikateľský duch, ktorý si mohli precvičiť pri samotnom predávaní výrobkov.

Farebné vajíčka, zatočené vŕby, bahniatka a žiarivé farby, to všetko sú symboly veľkonočných sviatkov, ktoré nechýbali ani na veľkonočných trhoch. Pod šikovnými rukami našich študentov vznikli jarné a veľkonočné výrobky ako napríklad veľkonočné a jarné venčeky, maľované vajíčka, polystyrénové vajíčka zdobené servítkovou technikou, výrobky zo sadry, látkové zajačiky ako ozdoba na vajíčka a mnoho rôznych dekorácií. (LO)

3. ročník Veľkonočného turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev

Aj v posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami – v stredu 1. apríla 2015 sa na našej škole opäť športovalo. Žiaci našej školy si zmerali sily vo volejbale zmiešaných družstiev. Súťažili družstvá zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat. Prihlásilo sa 8 družstiev (46 žiakov), ktorí boli rozdelení do dvoch štvorčlenných skupín. V skupinách sa hralo systémom každý s každým. Postupovali prví dvaja, ktorí sa stretli do krížu v semifinále. Víťazi semifinále sa streli vo finále a zdolaní semifinalisti v zápase o 3. miesto. Víťazmi tretieho ročníku sa stalo družstvo GAŠPO TEAM v zložení Maral Gašparík (IV.D), Eduard Horáček (IV.E), Nikolas Babin (III.F), Martina Šrámková, Hana Pospišová (III.C).
Prečítať celú správu »

Náš žiak úspešný v kraji

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“

xxxxxxxxxxxxxxxx