Novinky

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?  Pracovať? – EŠTE NIE! Študovať na vysokej škole? – TO JE DLHÉ A ŤAŽKÉ! FINANČNE NÁROČNÉ! STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU Vám ponúka denné pomaturitné VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov strednej školy s možnosťou…
Čítať viac

Vitajte v novom školskom roku 2015-2016

Milí žiaci, vážení rodičia prvých ročníkov, pozývame Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016, ktoré sa bude konať dňa 2. septembra 2015 o 9.00 hod. v kinosále Domu kultúry na Hlavnom námestí č. 7 v Nových Zámkoch. Predstaví sa…
Čítať viac

Someliérka srdcom i osudom

O mimoriadnych úspechoch našich somelierov ste mohli na webových stránkach, v novinách a časopisoch čítať už mnohokrát.  Takéto krásne výsledky by nedosahovali bez tvrdej práce, poctivej prípravy, ale najmä bez vedenia kvalitným odborníkom.  Môžme byť radi, že na našej škole…
Čítať viac

Výsledky prijímacích skúšok

Kompletné výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov (hotelová akadémia, obchod a podnikanie, pracovník marketingu) pre šk. rok 2015/2016: ps_zoznamOaP ps_zoznamHA ps_zoznamPM prijímacie skúšky zo dňa 16.6.

Mladý tvorca 2015

V dňoch 28.-30.4.2015 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konal 23. ročník celoštátnej predajno – prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania Mladý tvorca 2015,  ktorého sa aktívne zúčastnili aj žiaci našej školy. Škola sa prezentovala veľkým, vkusne zariadeným…
Čítať viac

Florbalový memoriál Mgr. Evy Kontovej

skupinová-fotka

V utorok 5.mája 2015 sme si na pôde našej školy SOŠ HSaO Nové Zámky spomenuli na bývalú kolegyňu – učiteľku telesnej výchovy Mgr. Evu Kontovú. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali florbalový turnaj pod názvom Memoriál Evy Kontovej. Pozvanie prijali Stredná zdravotná…
Čítať viac

Máme najlepších atlétov

A bsolvovali Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike stredných škôl. Získali sme 5 zlatých 10 strieborných a 4 bronzové medaily. Boli sme najlepšia škola v medailovom bodovaní a najpočetnejšia výprava. Hadi Kobolková – najlepšia atlétka podujatia. V novodobej 5 ročnej…
Čítať viac

Svieže farbičky bodovali

Fotografický krúžok, ktorý na škole funguje už 3 roky získal v postupovej celoslovenskej súťaži amatérskych fotografov AMFO 2015 v okresnom kole prvé miesto. Zaslúžila sa o to žiačka II.A triedy hotelovej akadémie – Martina Ďurkovská fotkou  Svieže farbičky. Gratulujeme

Veľká noc na škole

Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Tradícia Veľkej noci pretrváva stáročia a jej krása sa na jeden deň preniesla aj do priestorov našej školy. Študenti študentskej spoločnosti a cvičných firiem odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie nezabudli ani na…
Čítať viac