Novinky (pre obnovu stlačte F5)

ROZHODUJETE SA KAM PO MATURITE?

Naša škola Vám ponúka možnosť pokračovať v štúdiu formou vyššej odbornej školy v pomaturitnom štúdiu 6310 Q FINANCIE Ak ešte máte chuť si doplniť svoje stredoškolské vzdelanie o vyššie odborné vzdelanie je to príležitosť práve pre Vás. Je to štúdium určené pre absolventov strednej školy, ktorí ešte nechcú pracovať ,ale štúdium na vysokej škole je pre nich dlhé, ťažké a…
Čítať viac

Venujte 2 % z dane našej škole

Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí. Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole dôstojne plniť jej výchovno-vzdelávacie úlohy. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. S úctou RNDr. Rudolf Mišák, riaditeľ školy Venujte 2%dane

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok do študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie a do študijného odboru 6310 Q financie pre školský rok 2016/17. Kompletné znenie kritérií 16/17

Deň Zeme

“Nešťastie človeka spočíva v tom,  že ovládol prírodu skôr ako seba”(A. S.) Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla a oslavuje sa už od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Musíme si uvedomiť, že zemské…
Čítať viac

Futsalový Memoriál Evy Kontovej 2016 a Olympijská kvapka krvi

  Dňa 11.mája 2016 sa v priestoroch našej školy  SOŠ HSaO na Slovenskej ulici v Nových Zámkoch uskutočnila spoločensko-športová udalosť Memoriál Evy Kontovej. Pripomenuli sme si tak našu bývalú kolegyňu, priateľku a zanietenú pedagogičku Mgr. Evu Kontovú. Počas slávnostného zahájenia sme si ju po príhovore riaditeľa školy RNDr. Rudolfa Mišáka uctili jej pamiatku minútou ticha. Nasledoval symbolický beh všetkých účastníkov s olympijskou pochodňou ako…
Čítať viac

Praktické maturitné skúšky

V dňoch  2.až 5. mája 2016 žiaci končiacich ročníkov študijných odborov 6323 K hotelová akadémia, 6421 L spoločné stravovanie, 6405 K pracovník marketingu a 6352 M obchod a podnikanie úspešne absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Pozrite si fotky, na ktorých sú zdokumentované odborné zručnosti, ktoré museli naši budúci absolventi predviesť pre skúšobnou maturitnou komisiou.

Tvoríme pre Vás kvalitný školský časopis

Redakciu školského časopisu – Natália Vargová (šéfredaktorka), Magdaléna Benčatová, Karin Kovácsová, Sabína Lörinczová, Daniela Vlasáková a aj dve čerstvé posily Erika Bartová, Hana Pastoreková – tešia priaznivé odozvy čitateľov nášho školského časopisu. Príprave každého čísla venujú nemalé úsilie a množstvo času. O to viac nás teší, že našu prácu opäť ocenili aj odborní porotcovia z oblasti publicistiky a médií. Na…
Čítať viac

From Camp To Woodstock

Dňa 21.4. 2016 prebiehal na pôde UKF v Nitre 17. ročník divadelného festivalu základných a stredných škôl z Nitrianskeho kraja.  Témou tohto ročníka bolo Dobrodružstvo. Našu školu na tomto festivale reprezentovalo 7 žiakov 1. A triedy (Tamara Farkašová, Tatiana Kliská, Korina Keszanová, Veronika Kurucová, Eva Dikáczová, Štefan Horváth, Alex Tóth) a 2 žiaci 1. B triedy (Dalibor Bis, Csaba Árgyusi)…
Čítať viac

Kritériá prijímacích skúšok

Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole. Kritériá prijímacích skúšok 2016 – dokument vo formáte…
Čítať viac

Mali sme najlepšiu stredoškolskú expozíciu

V dňoch 26. – 28. apríla sa naša škola prezentovala na výstave Mladý tvorca 2016 v Nitre. Expozícia, ktorou sme sa predstavili, zaujala nielen návštevníkov výstavy, ale aj hodnotiacu komisiu, ktorá našej škole udelila Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja za najlepšiu expozíciu strednej školy Nitrianskeho kraja.