Novinky (pre obnovu stlačte F5)

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok do jednotlivých odborov pre školský rok 2018/19 V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2018/19, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho vzdelávania spolu…
Čítať viac

Venujte 2 % z dane našej škole

Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí. Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole dôstojne plniť jej výchovno-vzdelávacie úlohy. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. S úctou Ing. Miroslav Bohát, riaditeľ školy Venujte 2…
Čítať viac

Banket žiakov II. A a II. B triedy hotelovej akadémie

IMG_8602

  Na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa i v tomto školskom roku konal SLÁVNOSTNÝ BANKET žiakov hotelovej akadémie pod heslom: „Jesť, je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“   Pod týmto heslom sa dňa 18. apríla 2018, na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, konal slávnostný banket žiakov druhého ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Táto slávnostná…
Čítať viac

TOP BARMAN ŠKOLY 2018

IMG_0109

Dňa 11.4.2018 sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu  konal 10. ročník školskej barmanskej súťaže TOP BARMAN 2018. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov študijného odboru hotelová akadémia. Barmani sa na túto súťaž usilovne pripravovali v rámci záujmovej činnosti  krúžku „ Mladého barmana“. Ich úlohou bolo pripraviť 3 porcie nealkoholického miešaného nápoja podľa vlastnej fantázie v časovom limite 6 minút. Rôznofarebné nápoje…
Čítať viac

Súťaž v darčekovom balení

IMG_20180321_123002

Ku koncu mesiaca marec sa už pravidelne zúčastňujeme súťaže v darčekovom balení. Z poverenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súťaž organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb  Samuela Jurkoviča v Bratislave. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou sa niesol pod heslom „Tvoríme pre radosť iných“. Naša škola mala zastúpenie z radov druhákov, študijný odbor Pracovník marketingu. A podarilo sa nám znovu stáť v radoch…
Čítať viac

ÚSPECHY v BIBLICKEJ OLYMPIÁDE

T,C,K

Úspechy tímu SOŠ HSaO na Biblickej olympiáde   Dňa 22. marca 2018 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch dekanátne /okresné/ kolo Biblickej olympiády. Náš tím v zložení Katarína Čermanová, Cynthia Duková a Tamara Mokrášová, študentky  IV.D triedy skvelo reprezentovali našu školu a spomedzi všetkých stredných škôl v okrese zvíťazili. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov na diecéznom /krajskom / kole…
Čítať viac

Majstrovstvá okresu vo volejbale

IMG_0264

Majstrovstvá okresu vo volejbale Dňa 19.03.2018 sme v priestoroch našej telocvične na Slovenskej ulici usporiadali už po šiesty krát Majstrovstvá okresu žiačok stredných škôl vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo 5 škôl: SOŠ HSaO Nové Zámky, SZŠ Nové Zámky, Gymnázium Šurany, Gymnázium Nové Zámky a Gymnázium s v.j.m. Nové Zámky. Hralo sa systémom každý s každým. To v praxi znamenalo, že každé družstvo absolvovalo 4 zápasy….
Čítať viac

Primátor ocenil našich žiakov a pedagógov

2

V kultúrnom dome sa uskutočnilo slávnostné ocenenie úspešných reprezentantov nášho mesta, ktorí počas roka 2017 dosiahli mimoriadne výsledky na rôznych súťažiach. Z rúk primátora mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Kleina si postupne prebrali ocenenie študenti, kolektívy a pedagóvia, ktorí im pomohli k dosiahnutiu výsledkov. Najvyššie umiestnenia na celoslovenských súťažiach v predchádzajúcom roku a ocenenie za úspešnú reprezentáciu nielen našej…
Čítať viac

Matematický Klokan

20180319_093039

Dňa 19. marca sa na našej škole v miestnosti 101 na Slovenskej ulici uskutočnila celosvetová súťaž Matematický Klokan. 33 študentov sa zhromaždilo o ôsmej hodine ráno aby riešili matematické príklady a hlavolamy. Zúčastnili sa študenti zo všetkých odborov a ročníkov. Na vyriešenie 24 príkladov v dvoch rôznych kategóriách ( t.j. Kadet O12 pre prvý a druhý ročník a Junior O34…
Čítať viac

Príbeh roka

plagat

Pozitívne myslenie i zodpovednosť za život sú námetmi, ktoré mohli stvárňovať stredoškoláci v rámci súťaže Plagát a príbeh roka 2018, ktorú vyhlásil Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Hlavnou témou bol Môj príbeh. Študenti sa do súťaže mohli zapojiť vytvorením plagátu pomocou počítačovej grafiky alebo klasických výtvarných techník a vyrozprávať svoj životný príbeh mohli aj prostredníctvom literárnych prác vo forme úvahy, rozprávania a príbehu….
Čítať viac

Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy – Barista Junior 2018

IMG_0677

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 10. ročník Majstrovstiev  Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2018 bola naša škola SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu. Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich z 11 stredných škôl z celého Slovenska.