Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Celý text oznamu

Deň otvorených dverí

Oznam pre deviatakov ZŠ a ich rodičov:

Deň otvorených dverí na našej škole bude 29.10.2014 od 8.00 hod v budove školy na Slovenskej ulici .

Radi Vás tu privítame !

dod-10 dod-17 dod-23 dod-31 dod-35 dod-38 dod-7

Október – Mesiac úcty k starším

Už po šestnástykrát sme navštívili so žiakmi našej školy obyvateľov Domova dôchodcov – Vek nádeje na Šoltésovej ulici v Nových Zámkoch.

Cieľom tejto školskej akcie bolo nie len pozdraviť obyvateľov uvedeného zariadenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ale aj zbližovanie dvoch vekových generácií. Žiaci z 2.D s nadšením spievali ľudové piesne a k nim sa pridali aj všetci dôchodcovia. Terezka Mokryšová v sprievode Daniela Meszároša na gitare dojala všetkých prítomných. Adam Gajdošík ich svojím hip-hop tancom milo prekvapil. Naši barmani Marek Porubský a Erika Oršulíková predviedli ukážku miešaných nápojov, ktoré neskôr s radosťou ochutnali aj nami upečenými koláčikmi.

Touto školskou akciu už dlhodobo vytvárame dobré citové vzťahy medzi mladou a staršou generáciou, aby sa u mladých ľudí vypestovala úcta k starším.

 

Erika Veselková

1.miesto v súťaži Nápad pre moje mesto

V máji predchádzajúceho školského roka 2013/2014 bola pre všetky stredné školy nášho regiónu vyhlásená súťaž „Nápad pre moje mesto“. Súťaž vyhlásila komisia Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Nových Zámkoch pod záštitou predsedu komisie Mudr. Martina Starzyka. Stačilo poslať nápad, ako by sa dal inovatívne podporiť rozvoj mesta a jeho okolia tak, aby do nášho mesta zavítalo viac turistov. Nestačilo, aby nápad bol inovatívny, ale musel byť aj zrealizovateľný a dlhodobo udržateľný.

Pomocou matice SMART a SWOT analýzy sa nám tento „husársky kúsok“ podaril a prvé miesto sme „vyfúkli“ ostatným stredným školám v našom regióne. Naša študentka Diana, teraz už maturantka 4.E triedy, sa do tejto neľahkej súťaže zapojila s obrovským nadšením a výsledok sa dostavil v podobe prvého miesta! No a aký bol jej nápad? Odpoveďou je navrhnutie zlaňovacieho parku Pandora v časti mesta Sihoť. Tak dúfajme, že jej nápad nezostane len nápadom, a že sa už čoskoro budeme môcť spúšťať na lanách pomedzi stromy na SihotiJ.Ďakujeme Dianka!

 

Návšteva v hokejovom Trenčíne

Utorok 14. 10. 2014 bol dlho očakávaný deň pre študentov našej školy.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Predmetová komisia TV a športu organizovala tradičnú športovo-kultúrnu exkurziu do Trenčína, ako odmenu pre úspešných reprezentantov školy. Prečítať celú správu »

Kurz Barista Junior

V dňoch 13 – 15. 10. 2014 sa v priestoroch našej školy konal kurz Barista Junior. Kurz bol zameraný na prípravu začínajúcich baristov, študentov stredných odborných škôl. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy. Odborným garantom a lektorom kurzu bol profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa, víťaz mnohých súťaží doma i v zahraničí, čo je zárukou mimoriadnej kvality jeho lektorskej činnosti.

IMG_0958
Kurz sa tematicky zameral na históriu kávovníka, pestovanie, zber, spracovanie kávy až po techniku prípravy rôznych druhov káv, prácu s mlynčekom a kávovarom, ich údržbu a tiež základy Latte art.
Na tretí deň kurzu účastníci absolvovali výstupný test a pripravovali rôzne druhy káv, z ktorých boli hodnotení. Je potešujúce, že všetci žiaci obhájili svoje vedomosti a získali certifikát Barista Junior.
Na koniec odborný garant a lektor, pán Stanislav Cibuľa vyslovil spokojnosť s priebehom kurzu. Podľa oslovených absolventov, bol kurz pre nich veľkým prínosom vo zvyšovaní odbornosti ako budúcich baristov, pracovníkov v oblasti Spoločného stravovania. Prečítať celú správu »

Prievidzský rytier čiernej dámy 2014

Pod týmto zaujímavým názvom sa konal už II. ročník celoslovenskej baristickej súťaže, ktorú organizovala  Stredná odborná škola obchodu a služieb na Ulici Kalinčiaka v Prievidzi. v spolupráci s mestom Prievidza. Konala sa 3. októbra 2014 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Súťažilo 15 súťažiacich z 12-tich škôl Slovenska. Našu školu veľmi pekne reprezentovali  žiaci Diana Ferencová V.A HA a Daniel Koros  II. B HA. Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite 15 minút pripraviť 4 porcie esspressa, 4 porcie cappuccina, a namiešať voľný miešaný nápoj. Hodnotila sa nielen rýchlosť, baristická technika, chuť nápoja, ale aj osobné vystupovanie. Na dodržanie všetkých kritérií dohliadali štyria chuťoví a štyria technickí komisári. Hlavným rozhodcom súťaže bol pán Stanislav Cibuľa, majster a vicemajster Slovenska v príprave kávy a latte art, ktorý bol zároveň aj hlavným garantom súťaže. Meranie síl medzi žiakmi bolo pomerne náročné ale zároveň to bol veľký prínos pre ich ďalší odborný rast.

Naša súťažiaca nesklamala a získala pre našu školu  cenu za Najlepší voľný alkoholický nápoj a cenu za III. miesto v celkovej súťaži.

Blahoželáme! Prečítať celú správu »

Deň zdravej výživy 2014

V budove na Slovenskej ulici sa už tradične začiatkom októbra konal Deň zdravej

výživy. Prečítať celú správu »

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE