Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania
a prípravy

v oblasti cestovného ruchu, hotelových služieb a obchodu

viac

Jedálny lístok do žiackeho centra Mladosť
Tešíme sa na Vašu návštevu Prijímame objednávky na svadobné hostiny, rodinné oslavy a jubileá, promócie, stužkové, smútočné posedenia a iné spoločenské podujatia. Prijímame objednávky na obložené misy a chlebíčky. Jedálny lístok

Oznam
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zámer prenajať formou priameho nájmu trvale prebytočné priestory: Kompletné znenie oznamu

textKaždý deviatak, ktorý má záujem študovať na našej škole, môže prísť každú stredu až do konca februára 2015 aj v spievode svojho rodiča, oboznámiť sa s našou školou, pozrieť si priestory  a pýtať sa na možnosti štúdia na našej škole. Pri príchode im bude pridelený zamestnanec školy, ktorý ich bude sprevádzať a podá im žiadané informácie.

 Naša škola je podľa firiem

najlepšia SOŠ v celom novozámockom okrese !!

naj skola

Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku. Zoznam škôl, ktorý pripravili spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem. Firmy školy hodnotili podľa viacerých kritérií. Posudzovali napríklad celkovú pripravenosť ich absolventov pre prax, iniciatívu škôl v hľadaní spolupráce s podnikmi a hľadanie práce pre absolventov, ale aj dĺžku odbornej praxe študentov, kvalitu ich praktickej prípravy a celkový imidž škôl.

Striebro hádzanárov a bronz hádzanárok

V dňoch 20. a 22. januára 2015 sa v športovej hale v Šuranoch konali majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok a žiakov stredných škôl.

Družstvo dievčat obsadilo 3. miesto a družstvo chlapcov skončilo na 2. mieste.

Školu reprezentovali: dievčatá: Abrahámová Alexandra (2.G), Deszátová Stephanie (3.A), Góghová Beatrix (1.B), Jakabová Jadranka (2.B), Kósová Barbora, Emese Sabolcs (1.C), Tárnoková Alexandra (2.G), Navarová Alexandra (2.F), Navarová Jessica (1.F), Ostrožlíková Barbora (4.B), Lacková Annamária ( 2.C), Miškovičová Klaudia (2.E )

Družstvo chlapcov: Gašparík Marcel, Jankovič Peter (4.D), Mizere Daniel, Tilandy Marek, Miček Andrej (4.A), Nagy Marián (4.B), Herceg Patrik (3.C), Uhrin Adam (2.A)

Vedúci družstiev: Mgr. Šimunek Marcel

Žiakom k úspechu srdečne blahoželáme.

Futsalisti majstrami kraja

Dňa 19. januára 2015 sa v mestskej športovej hale v Leviciach konali školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja vo futsale žiakov stredných škôl. Naši žiaci po suverénnom víťazstve na majstrovstvách okresu nenašli premožiteľa ani na krajskom kole. Po víťazstvách 4:2 nad SPS Šaľa a 7:1 nad Gymnáziom H. Selyého Komárno postúpili hladko do finále. Vo finále po bezgólovej remíze zvíťazili nad domácou SPŠ Levice po strelách zo značky pokutového kopu.

futsal

O pekný úspech školy sa pričinili: Bašťovanský Ivan, Hatala Tomáš (3.D), Ďuriš Ľuboš, Kokai Marek, Nevolný Mikuláš (4.F), Gašparík Marcel (4.D),Mucha Martin (5.B), Salay Jozef (2.G), Vadkerti Denis (4.E) a Kucman Erik (4.C).

Vedúci družstva: Mgr. Výbera Jozef.

Chlapcom k úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na celoslovenskom kole (26. – 27. marec 2015 Banská Bystrica).

Vianočné trhy

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – Vianoce. Študenti cvičných firiem a študentských spoločností odboru pracovník marketingu a obchod a podnikanie nezabudli ani tento rok na najkrajšie sviatky v roku a pripravili „Vianočné trhy“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 17. – 18. decembra 2014 v priestoroch našej školy. Cieľom vianočných trhov je navodiť atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov. Vianočné trhy sú predajnou akciou cvičných firiem a študentských spoločností. Predmetom predaja sú predovšetkým produkty s vianočnou tematikou a to vianočné dekorácie, vyrezávané drevené dekorácie, šatky, vianočné vence, ikebany a vianočné sladké pečivo.

Vianočné trhy dopadli nad naše očakávania a opäť boli prijaté s veľmi dobrým ohlasom. Tešíme sa na ďalšiu úspešne vydarenú školskú akciu.

Aj v posledný deň v roku sme športovali

Piatok 19.decembra 2014- posledný deň vyučovania v starom roku patril tradične športu.
Komisia TSV na našej škole usporiadala tretí ročník Vianočného nohejbalového turnaja a stolnotenisový turnaj o Majstra školy.Podujatie slávnostne otvoril Ing.Ján Radošovský-zástupca pre TV na SOS HSaO.Po napínavých nohejbalových súbojoch si víťaztvo vybojovalo trio Slovan v zložení Jozef Salay (2.G),Marcel Gašparík(4.D) a Eduard Horáček(4.E).Striebro si vybojovali žiaci zo 4.F v zložení Luboš Ďuriš,Marek Kókai a Mikuláš Nevolný.Tretie miesto získali učitelia v zostave Mgr. Jozef Výbera, Mgr.Kristián Kovács,Mgr. Pavol Sáraz.Turnaja sa zúčatnilo šesť družstiev.Majstrami školy v stolnom tenise sa v kategórii chlapcov stal Tamás Zsélyi(4.E) a v kategórii dievčat Nikola Hudecová(3.D).Do súťaže v stolnom tenise sa zapojilo 24 žiakov.
Na záver v mene PK TSV chceme poďakovať všetkým žiakom,ktorí úspešne reprezentovali školu v športových súťažiach v roku 2014.Všetkým športovcom želáme pevné zdravie a veľa športových úspechov v roku 2015.

Prišiel nás pozrieť Tomáš Gyén

Obdobie pred Vianocami je plné zhonu a príprav na najkrajšie sviatky v roku a práve preto si veľmi vážim, že nás dňa 16. decembra 2014 v čase predvianočných príprav navštívil Tomáš Gyén .

Kto je vlastne Tomáš? Je to náš úspešný absolvent, ktorý opustil brány našej školy presne pred piatimi rokmi. Pracuje ako obchodný zástupca firmy Rudolf Jelínek a francúzskeho produktu Monin. Tomáš je aktívnym členom Slovenskej barmanskej asociácie, venuje sa príprave kokteilov v štýle FREE STYLE. Patrí medzi najlepších freestylistov na Slovensku a práve preto reprezentoval Slovenskú republiku   niekoľkokrát na svetových majstrovstvách v príprave miešaných nápojov. Naposledy to bolo na jeseň 2014 v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike.

Tomáš si pripravil si pre našich žiakov hodnotnú prezentáciu na tému „Barové trendy a inovácie v príprave miešaných nápojov“ , predstavil nám nové produkty v rámci prémiových sirupov značky Monin a ich využitie pri príprave kávových a čajových drinkov a typ servírovania takýchto nápojov. Členom barmanského krúžku predviedol ukážku prípravy drinkov v TIKI (keramických) pohároch a dymovanie nápojov. Venoval sa aj aromatizovaniu skla a nápojov bylinkami, kde využíval ľudové domáce byliny , ako šalvia, mäta….

Tomášova prednáška bola veľmi zaujímavá, jednoducho to bol deň plný nových a hodnotných informácií od barmana – profesionála. Pre všetkých poslucháčov boli jeho profesionálne rady a kreatívne myšlienky na nezaplatenie.

Tomášovi patrí veľké ĎAKUJEM!!!

SB

Najkrajšie vyzdobená trieda s vianočnou tematikou _2014

Na Zdravotníckej ulici sa nachádza 12 tried. Porota zložená z dvoch pedagógov a piatich študentov z rôznych ročníkov hodnotila nielen nápad, kreativitu, ale najmä, čo nebolo kúpené, ale vlastnoručne vyrobené. Každý člen poroty hodnotil samostatne bodmi od 0-10 a výsledky sa potom sčítali.
Vyhodnotenie:
1. miesto a deň voľna získala trieda 3.D
2. miesto a sladkú odmenu získala trieda 4.F
3. miesto a sladkú odmenu získali triedy 2.D a 2.C
Za komisiu Ing. Dóžová

Vyhodnotenie vianočnej výzdoby _2014 na Slovenskej ulici :
1. miesto trieda 5.B
2. miesto trieda 4.C
3. miesto trieda 2.A

Táto škola je zapojená do projektu
SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

Projekt realizuje


s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
Leonardo da Vinci stáž “Odborná prax v Nemecku - motivácia k európskemu vzdelaniu / Praktikum in Deutschland - Motivation zu europäischer Ausbildung“