Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,

      podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej právnickej osobe v zmysle vyššie citovaného zákona.

     Občianske združenie Mladosť  Nové Zámky, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ktoré pôsobí pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, je  organizácia, ktorej môžete svoj podiel zaplatenej dane poukázať. Identifikačné číslo občianskeho združenia je: 34003754.

      Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia  čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.

     Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole  dôstojne plniť  jej výchovno-vzdelávacie úlohy.

   Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

     S úctou

                                        Ing. Miroslav Bohát

                                               riaditeľ

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

 

%d blogerom sa páči toto: