Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole

 Vážený daňovník,

obraciame na Vás s prosbou o podporu Občianskeho združenie Mladosť Nové Zámky, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ktoré pôsobí pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky  čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane.

Podľa § 50  zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, môže daňovník  (fyzická a právnická osoba) dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej právnickej osobe v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Finančnou podporou nášho občianskeho združenia podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy žiakov v škole, rozvoj ich odborných zručností, športových aktivít a zdravý, všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.

 Identifikačné číslo občianskeho združenia je: 34003754.

 Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

S úctou

 

                                                                                  PaedDr. Eurydika Stankovičová, v. r.

                                                                      riaditeľka školy a Občianskeho združenia Mladosť

—————————————————————————————————————–

 Postup pri poskytovaní 2 %  dane OZ Mladosť Nové Zámky

 

  1. Ak vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

– vypýtajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení  dane z príjmov zo závislej činnosti     

   na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane…(§ 50 zákona),

– odovzdajte toto potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane

   s doplnenými  údajmi o našom OZ príslušnému DÚ podľa miesta trvalého bydliska do

  1. 04. 2024, prípadne doručte do školy do 25. 04. 2024.

 

  1. ak ste podnikateľ alebo si Vy podávate daňové priznanie:

 –  uveďte údaje o našom OZ vo svojom daňovom priznaní:

 

  IČO: 34003754

  Právna forma:  občianske združenie

  Obchodné meno prijímateľa: Občianske združenie Mladosť Nové Zámky

  Sídlo: Zdravotnícka 5279/3, 940 51 Nové Zámky

 

Vyhlasenie2023