Venujte 2 % z dane našej škole

Venujte 2 % z dane našej škole,

      podľa § 50  Zákona NR SR č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

 môže daňovník – fyzická a právnická osoba dobrovoľne určiť, komu poukáže podiel do výšky 2% zo svojej zaplatenej daňovej povinnosti, teda na aký účel sa použije tento podiel a komu bude určený. Tieto prostriedky nebudú príjmom štátneho rozpočtu, ale budú poukázané Vami určenej konkrétnej právnickej osobe v zmysle vyššie citovaného zákona.

     Občianske združenie Mladosť  Nové Zámky, Zdravotnícka 3, Nové Zámky, ktoré pôsobí pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu na Zdravotníckej ulici 3 v Nových Zámkoch, je  organizácia, ktorej môžete svoj podiel zaplatenej dane poukázať. Identifikačné číslo občianskeho združenia je: 34003754.

      Obraciame na Vás s prosbou o podporu nášho združenia  čiastkou 2 % Vami zaplatenej dane, čím podporíte skvalitňovanie vzdelávania a výchovy v škole, rozvoj športových aktivít mládeže a zdravý a všestranný rozvoj osobnosti mladých ľudí.

     Vašou finančnou podporou OZ pomôžete škole  dôstojne plniť  jej výchovno-vzdelávacie úlohy.

 

   Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

     S úctou

                                         Ing. Miroslav Bohát

                                                riaditeľ školy

————————————————————–

Postup pri poskytovaní 2 % dane OZ Mladosť Nové Zámky:

– ak vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ:

  1. Vypýtajte si od zamestnávateľa (mzdová učtáreň) Potvrdenie o zaplatení  dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky

   2 % zaplatenej dane…

  1. Odovzdajte toto potvrdenie spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane s doplnenými  údajmi o našom OZ príslušnému DÚ podľa miesta trvalého bydliska do 28.4.2023 , príp. doručte do školy do 25.4.2023.

– ak ste podnikateľ, alebo si Vy podávate daňové priznanie,  

  uveďte údaje o našom OZ vo svojom daňovom priznaní:

  IČO:           34003754

  Právna forma:  občianske združenie

  Obchodné meno: Občianske združenie Mladosť Nové Zámky

  Sídlo:         Zdravotnícka 5279/3, 940 51  Nové Zámky

Vyhlasenie2023

 

 

%d blogerom sa páči toto: