Baristiký kurz na našej škole

Tri dni plné kávy, zábavy a zručností.

V dňoch 22., 23., 24. novembra 2022 sa na našej škole konal baristický kurz pod vedením zástupcu Školy baristu pána Stanislava Cibuľu a lektora kurzu pána Mareka Sviteka.

Zúčastnilo sa ho 12 žiakov hotelovej akadémie. Úspešným ukončením teoretickej a praktickej skúšky žiaci získali certifikát BARISTA JUNIOR platný i v zahraničí.

Aj vďaka správnemu výberu stať sa absolventom našej školy sa váš sen, byť baristom môže uskutočniť.