Olympiáda AJ pozná víťazov

Dňa 25.novembra 2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 14 študentov, ktorí boli zadelení do troch kategórií podľa ročníkov a počtu vyučovacích hodín v danom cudzom jazyku.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V písomnej časti boli úlohy na počúvanie  a čítanie s porozumením, ako aj úlohy na gramatiku a slovnú zásobu. V ústnej časti žiaci mali predviesť svoje vedomosti z praktického použitia jazyka,  z rozprávania podľa obrázkovej predlohy a tiež z komunikácie v situačných dialógoch.

Na prvom mieste v kategórii 2a sa umiestnil Norbert Lengyel z II.B, v kategórii 2b Karin Vörösová z III.D a v kategórii 2d sa umiestnila Erika Kazánová z III.B.  Títo študenti budú reprezentovať našu školu na okresnom kole v januári 2023.

Všetkým žiakom ďakujeme za snahu a aktivitu, víťazom blahoželáme a držíme palce na okresné kolo!

nk