Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Prijatý uchádzač

  • potvrdenie o nástupe je potrebné doručiť do 24. 05. 2023 (do 23:59 hod)
  • v prípade doručenia potvrdenia o nastúpení na štúdium na inú školu Vás prosíme, aby ste nás o tejto skutočnosti informovali čo najskôr

Neprijatý uchádzač pre nedostatok miesta

  • zákonný zástupca môže do 5 dní od doručenia originálu rozhodnutia podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí
  • v prípade uvoľnenia miesta budeme oslovovať ďalších uchádzačov v poradí od najvyššieho počtu získaných bodov z prijímacieho konania, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a majú podané odvolanie

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do študijného odboru     

HOTELOVÁ AKADÉMIA

P.č. Kód stály Celkový počet bodov získaných z PS PS vykonal úspešne/neúspešne Prijatý/neprijatý pre nedostatok miesta/neprijatý neprospel
  1. HA_7252   143.00 úspešne prijatý
  2. HA_7068   141.00 úspešne prijatý
  3. HA_0700   139.00 úspešne prijatý
  4. HA_3902   137.00 úspešne prijatý
  5. HA_9533   127.00 úspešne prijatý
  6. HA_4929   127.00 úspešne prijatý
  7. HA_1303   125.00 úspešne prijatý
  8. HA_9496   125.00 úspešne prijatý
  9. HA_2547   125.00 úspešne prijatý
 10. HA_9792   123.00 úspešne prijatý
 11. HA_3500   119.00 úspešne prijatý
 12. HA_6639   117.00 úspešne prijatý
 13. HA_4766   117.00 úspešne prijatý
 14. HA_7759   112.00 úspešne prijatý
 15. HA_5368   111.00 úspešne prijatý
 16. HA_4730   109.00 úspešne prijatý
 17. HA_8641   107.00 úspešne prijatý
 18. HA_4402   106.00 úspešne prijatý
 19. HA_1799   102.00 úspešne prijatý
 20. HA_6750   100.00 úspešne prijatý
 21. HA_0679    98.00 úspešne prijatý
 22. HA_8797    90.00 úspešne prijatý
 23. HA_1605    88.00 úspešne prijatý
 24. HA_0608    81.00 úspešne prijatý
 25. HA_0285    77.00 úspešne prijatý
 26. HA_2585    69.00 úspešne prijatý
 27. HA_5023    69.00 úspešne prijatý
 28. HA_8751    65.00 úspešne prijatý
 29. HA_8122    63.00 úspešne prijatý
 30. HA_7800    63.00 úspešne prijatý
 31. HA_7573    52.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 32. HA_9495    50.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 33. HA_1396 0 neprítomný neprítomný

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do študijného odboru

MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU 

P.č. Kód stály Celkový počet bodov získaných z PS PS vykonal úspešne/neúspešne Prijatý/neprijatý pre nedostatok miesta/neprijatý neprospel
  1. MCR_5958   170.00 úspešne prijatý
  2. MCR_7874   170.00 úspešne prijatý
  3. OaP_2166   137.00 úspešne prijatý
  4. MCR_7279   135.00 úspešne prijatý
  5. MCR_3152   135.00 úspešne prijatý
  6. MCR_1565   134.00 úspešne prijatý
  7. MCR_2600   133.00 úspešne prijatý
  8. MCR_2875   133.00 úspešne prijatý
  9. MCR_8243   131.00 úspešne prijatý
 10. MCR_6810   129.00 úspešne prijatý
 11. MCR_9712   127.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 12. MCR_5514   127.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 13. OaP_4508   127.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 14. OaP_8381   116.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 15. MCR_4491   115.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 16. MCR_8478   115.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 17. HA_9496   115.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 18. OaP_1313   112.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 19. MCR_8179   108.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 20. OaP_8540   108.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 21. MCR_7429   105.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 22. MCR_8459   105.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 23. MCR_0861    98.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 24. OaP_1947    95.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 25. MCR_9992    94.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 26. OaP_2405    93.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 27. OaP_4341    87.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 28. MCR_2143    85.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 29. MCR_2818    82.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 30. HA_1799    80.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 31. MCR_5049    75.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 32. MCR_0426    74.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 33. MCR_0901    73.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 34. OaP_5136    71.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 35. MCR_1597    66.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 36. OaP_1834    63.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 37. MCR_2717    72.00 neúspešne neprijatý neprospel
 38. MCR_5606    47.00 neúspešne neprijatý neprospel
 39. MCR_4606 0 neprítomný neprítomný
 40. MCR_4049 0 neprítomný neprítomný
 41. MCR_6560 0 neprítomný neprítomný

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do študijného odboru

OBCHOD  A PODNIKANIE

P.č. Kód stály Celkový počet bodov získaných z PS PS vykonal úspešne/neúspešne Prijatý/neprijatý pre nedostatok miesta/neprijatý neprospel
  1. OaP_7860   170.00 úspešne prijatý
  2. OaP_5595   137.00 úspešne prijatý
  3. OaP_2166   133.00 úspešne prijatý
  4. OaP_5888   131.00 úspešne prijatý
  5. OaP_5649   131.00 úspešne prijatý
  6. OaP_3411   129.00 úspešne prijatý
  7. OaP_3536   129.00 úspešne prijatý
  8. OaP_1949   127.00 úspešne prijatý
  9. OaP_7965   125.00 úspešne prijatý
 10. OaP_7709   125.00 úspešne prijatý
 11. OaP_8965   125.00 úspešne prijatý
 12. OaP_1313   124.00 úspešne prijatý
 13. OaP_7543   123.00 úspešne prijatý
 14. OaP_3397   121.00 úspešne prijatý
 15. OaP_6553   121.00 úspešne prijatý
 16. OaP_4508   121.00 úspešne prijatý
 17. OaP_6445   119.00 úspešne prijatý
 18. OaP_8540   118.00 úspešne prijatý
 19. OaP_2271   117.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 20. OaP_7659   117.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 21. OaP_2011   113.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 22. OaP_6055   111.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 23. OaP_9379   105.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 24. OaP_4986   105.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 25. OaP_8326   104.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 26. OaP_1514   104.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 27. OaP_1774   100.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 28. OaP_0550   100.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 29. OaP_2405    99.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 30. OaP_9779    95.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 31. OaP_4410    95.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 32. OaP_0475    92.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 33. OaP_1947    91.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 34. OaP_9094    91.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 35. OaP_9381    87.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 36. OaP_4339    86.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 37. OaP_8702    86.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 38. OaP_5136    85.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 39. OaP_8711    84.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 40. OaP_4341    83.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 41. OaP_3955    83.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 42. OaP_7507    83.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 43. OaP_5384    82.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 44. OaP_8338    80.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 45. HA_1605    80.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 46. OaP_1750    77.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 47. OaP_1834    75.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 48. OaP_5981    75.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 49. OaP_4723    74.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 50. OaP_1622    70.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 51. OaP_7536    66.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 52. OaP_3529    63.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 53. OaP_0738    61.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 54. OaP_2813    73.00 neúspešne neprijatý neprospel
 55. OaP_4122    57.00 neúspešne neprijatý neprospel
 56. OaP_6211 0 neprítomný neprítomný
 57. OaP_8381 0 neprítomný neprítomný
 58. OaP_7502 0 neprítomný neprítomný

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do študijného odboru     

OBCHODNÝ PRACOVNÍK

P.č. Kód stály Celkový počet bodov získaných z PS PS vykonal úspešne/neúspešne Prijatý/neprijatý pre nedostatok miesta/neprijatý neprospel
  1. OP_9378   106.00 úspešne prijatý
  2. OP_2153    98.00 úspešne prijatý
  3. OaP_0550    96.00 úspešne prijatý
  4. OaP_9779    87.00 úspešne prijatý
  5. OP_6422    70.00 úspešne prijatý
  6. OP_5422 0 neprítomný neprítomný

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do študijného odboru     

PRACOVNÍK MARKETINGU

P.č. Kód stály Celkový počet bodov získaných z PS PS vykonal úspešne/neúspešne Prijatý/neprijatý pre nedostatok miesta/neprijatý neprospel
  1. PM_6055   131.00 úspešne prijatý
  2. PM_5692   117.00 úspešne prijatý
  3. PM_9923   113.00 úspešne prijatý
  4. MCR_0861   104.00 úspešne prijatý
  5. OaP_1774   102.00 úspešne prijatý
  6. OaP_9381    91.00 úspešne prijatý
  7. PM_3135    89.00 úspešne prijatý
  8. PM_4853    88.00 úspešne prijatý
  9. OaP_8711    82.00 úspešne prijatý
 10. PM_4285    81.00 úspešne prijatý
 11. PM_3051    81.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 12. PM_5701    71.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 13. OaP_3529    71.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 14. PM_3278    68.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 15. PM_1249    58.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 16. PM_4822    50.00 úspešne neprijatý pre nedostatok miesta
 17. PM_6064 0 neprítomný neprítomný