Informácie k PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM pre školský rok 2023/2024

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
pre školský rok 2023/2024

 

pre študijné odbory:

HOTELOVÁ AKADÉMIA
MANAŽMENT REGIONÁLNEHO
CESTOVNÉHO RUCHU
OBCHOD A PODNIKANIE
PRACOVNÍK MARKETINGU
OBCHODNÝ PRACOVNÍK

 

Termíny PS:

4. máj 2023 (štvrtok)
9. máj 2023 (utorok)

 

V prípade nenaplnenia počtov
v 1. a 2. termíne

Ďalší termín     20. jún 2023 (utorok)

 

 

Časový harmonogram prijímacích skúšok            

 

Predĺženie času o 25% (odporúčanie špeciálneho pedagóga)

rozdanie úloh

8. 15 – 8. 30

 

rozdanie úloh

8. 15


skúška zo SJL


8. 30 – 9. 15


skúška zo SJL


8. 19 – 9. 15

prestávka

9. 15 – 9. 30

prestávka

9. 15 – 9. 30

rozdanie úloh na 2. predmet

9. 30 – 9. 45

rozdanie úloh na 2. predmet

9. 30 – 9. 45


skúška z AJ


9. 45 – 10. 30


skúška z MAT


9. 45 – 11. 00


skúška z MAT


9. 45 – 10. 45


 


 

 

Predĺženie času o 50%  (odporúčanie špeciálneho pedagóga)

rozdanie úloh

8. 00


skúška zo SJL


8. 07 – 9. 15

prestávka

9. 15 – 9. 30

rozdanie úloh na
2. predmet

9. 30 – 9. 45


skúška z MAT


9. 45 – 11. 15

 

Počas prijímacích skúšok je rodičom vstup do budovy zakázaný.

 1. a 2. termín prijímacích skúšok
– zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovom sídle školy 19. mája 2023.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium bude vydané najneskôr do 19. 05. 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24.  mája 2023 písomne potvrdí našej škole prijatie na vzdelávanie.

 

ďalšom termíne, pre ktorý sa koná prijímacia skúška 20. júna 2023, bude zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejnený na webovom sídle školy 23. júna 2023.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium bude vydané najneskôr do 23. 06. 2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28.  júna 2023 písomne potvrdí našej škole prijatie na vzdelávanie.

Informácie k prijímacím skúškam pre šk. r. 2023_2024

Okruh otázok PS 2023- Dokument programu Microsoft Word

Kritériá 2023 – Dokument programu Microsoft Word

Kritériá 2023 – SDV