Milovníci divadla, jazykov a umenia vôbec sa 20. apríla stretli v Aule UKF. Počas dvoch dní 20. – 21. apríla sa tu konal  21. ročník Divadelného festivalu v cudzích jazykoch, ktorý je určený žiakom základných, stredných škôl, gymnázií a jazykových škôl. 
Divadelný festival 2023 priniesol nápadité a originálne stvárnenia témy „My story“ / „Môj príbeh,  výborné herecké výkony, jedinečné kostýmy, rekvizity i kreatívne hudobné a tanečné vystúpenia. 
Našu školu reprezentovali žiaci 1.B triedy s hrou F. Gump a získali ocenenie za kreatívne spracovanie aktuálnej témy a využitie celého javiskového priestoru.
 
Divadelný festival  je dôkazom , že používanie techník tvorivej dramatiky či divadla v cudzojazyčnej výučbe  môžu byť vysoko motivujúce a účinne napomáhajú osvojovaniu si cudzieho jazyka hravou a komunikatívnou formou.