Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv 18. – 20. 4. 2023 Omšenie

Našu školu a NRSK reprezentoval žiak 3.D Samuel Hromádka. Nosnou témou olympiády bol zápas za mier, demokraciu a ľudské práva. Samotná súťaž pozostávala z napísania eseje na vybranú tému a riešenia modelových prípadov. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, kde pred odbornou porotou riešili problematiku ľudských a občianskych práv a obhajovali svoje eseje. Samuel Hromádka skončil vo svojej skupine na šiestom mieste a nepostúpil do finále. Napriek tomu sa  úspešne popasoval s úlohami a zanechal veľmi dobrý dojem. K tomuto výbornému umiestneniu Samovi gratulujeme.

Počas tohto podujatia sa uskutočnili workshopy za účasti významných osobností zo Slovenska ako aj zo zahraničia, ktorí sa zaoberajú tematikou ochrany ľudských práv .

Záštitu nad podujatím prevzala Prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.