Na škole voňali guláše

V stredu 24. mája 2023 sa na našej škole organizoval 4. ročník celoškolského kola vo varení guľáša – Guľáš CUP 2023.

V areáli školy zavládla netradičná atmosféra. Vo vonkajších priestoroch varili svoj guľáš v kotlíkoch 3. súťažné tímy. Ďalších 6 tímov si zvolilo prípravu guľáša v školských kuchyniach. Každý súťažný tím si pripravil špeciálnu a  zaručene tajnú receptúru a zvolili originálne názvy. Všetci súťažiaci preukázali výborné zručnosti pri krájaní mäsa, zemiakov, cibule všetkých ingrediencií. Nad každým kotlíkom sa postupne šírila vôňa a všetci sa tešili na prvé ochutnávky.

Odborná päťčlenná porota z radov učiteľov, majstrov OV a žiakov školy mala neľahkú úlohu, nakoľko súťažné vzorky guľášov boli naozaj vynikajúce. Celkovo hodnotila a degustovala 9 vzoriek.

Najchutnejší guľáš navarili a na 1. mieste sa umiestnili žiaci  – 2.B triedy s názvom KEBETU.                

 Na 2. mieste sa umiestnil tím – 3.F s názvom DREAM a na 3.mieste –  trieda 1.A s názvom tímu MAKOVNÍCI. Výnimočne bolo udelené aj 4. miesto a to triede  4.A s názvom tímu 2 A PÓL CHLAPA.

Po vyhlásení výsledkov sa všetky zúčastnené triedy pustili do konzumácie navarených guľášov. Prežili sme pekný slnečný deň, počas ktorého žiaci vytvorili výbornú súťažnú atmosféru, ukázali svoj potenciál a predviedli svoje zručnosti v oblasti gastronómie.