Slávnostná recepcia pre rodičov

Žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pripravili 14. decembra 2022 pre svojich rodičov veľký gastronomický sviatok – usporiadali slávnostnú recepciu.

Úlohou žiakov bolo nadviazať na teoretické vedomosti a preukázať praktické zručnosti pri príprave rôznych lákavých pokrmov a nápojov,  ako aj pri ukážkach odborných zručností, ktorými potešili svojich najbližších. V príjemnej atmosfére mali aj  rodičia možnosť zoznámiť sa navzájom, ale aj s učiteľmi svojich detí.    

Slávnostný ráz pohostenia podčiarkli výzdobou miestnosti, krátkym kultúrnym programom  i vytvorením širokého sortimentu studených pokrmov na ponukových stoloch. Pripravili hlavný bufetový stôl, teplý pult, studený pult, ponuku zákuskov, slaného pečiva a ponuku nápojov na nápojovom  stole. Ako ukážky svojich zručností predviedli:

           – servis bieleho vína

           – ukážku práce pivného someliéra

            – flambovanie palaciniek

           – prípravu miešaných nápojov

           – prípravu kávy

           a ukážky vyrezávania do ovocia a zeleniny – carving fruit.

Pre našich tretiakov to bola prvá príležitosť predviesť svoje nadobudnuté zručnosti po dlhom období ovplyvnenom pandémiou. Budúci hoteliéri sa s touto náročnou výzvou popasovali výborne. Mnohí z nich milo prekvapili svojich rodičov svojou samostatnosťou, tvorivosťou, fantáziou a zmyslom pre detail. Pripravené pokrmy boli nielen chutné, ale aj oku lahodiace. Po dvoch náročných dňoch príprav bola najväčšou odmenou pre žiakov pochvala, obdiv a milé slová vďaky od rodičov za nezabudnuteľný večer a krásny gastronomický zážitok.

triedne učiteľky III.A a III.B triedy