Návšteva atómovej elektrárne v Mochcovciach

Dňa 19.12.2022 sme navštívili atómovú elektráreň, konkrétne vzdelávacie centrum ENERGOLAND.

Počas exkurzie sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, zahrali sa rôzne hry a vypočítali sme si aj svoju uhlíkovú stopu, ktorú ako bežný občan za sebou nechávame každý deň.

Vedeli ste, že pri prevádzke jadrových elektrárni sa nad ich chladiacimi vežami vznáša iba vodný aerosól a do atmosféry nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny? Jadrové elektrárne na Slovensku každoročne zabránia vypusteniu až 15 miliónov ton CO2. Jadrové elektrárne takto výrazne prispievajú k záväzkom na znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry a uhlíkovej neutrality do roku 2050.

V ENERGOLANDE sme našli viac ako 40 interaktívnych exponátov, ktoré nám poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.