Žijeme na jednej planéte

V dňoch 2. – 6. Novembra 2009 sa na SOŠ Na pántoch 9 v Bratislave konal 5. Ročník Medzinárodnej súťaže žiakov pod názvom „Žijeme na jednej planéte“. Žiaci mali možnosť súťažiť v odbore kuchár, čašník, barman, cukrár a pracovník marketingu – blok obchod.

Súťaže sa zúčastnili žiaci zo škôl so zameraním na služby v spoločnom stravovaním a obchode. Boli to žiaci z Trenčína, Levíc, Banskej Štiavnice, Nových Zámkov, Prešova, Galanty, Myjavy, Bratislavských škôl a zo zahraničia to boli školy v Poľsku a Českej republike.

V kategórii pracovník marketingu – blok obchod našu školu reprezentoval Andrej Levák (študent odboru pracovník marketingu, IV.D). Súťažná úloha znela – zabalenie obrazu otvorenou technikou ako dar pri návšteve nového bytu a zhotovenie malého darčekového balíčka z prineseného tovaru a materiálu na vybranú tému.

Andrej získal 1. miesto. K úspechu mu blahoželáme.

IMG_0003

Leave a Comment