Návšteva domova dôchodcov

Dňa 11. novembra 2009 sme už po 11–tykrát navštívili obyvateľov Domova dôchodcov a Penzionu pre dôchodcov na ul Šoltésovej v Nových Zámkoch. Žiaci HA pod vedením p. prof. Marty Kozárovej napiekli slané tyčinky a sladké koláčiky.

Kultúrny program pripravili:
1. Debora Dolezsa z 2. D – prednes básne a úvodný príhovor
2. Lucia Budíková z 2. D – prednes prózy
3. Michaela Švajdová z 3. B HA – spev
4. Daniel Miček zo 4. D – hra na gitare a spev
5. Jana Macáková z 1. E s partnerom – ľudový tanec v kroji

Žiaci svojim programom prispeli k dobrej nálade obyvateľov uvedeného zariadenia. Pohostili prítomných v spoločenskej miestnosti a na záver si spoločne zaspievali.

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Piškulová

neboli nájdené žiadne obrázky

Leave a Comment