BARISTA JUNIOR 2016 – 8. ročník Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a cocktailov

Príprava kávy je krásny obrad a robí nám život krajším …

Tým obradom s náročnými postupmi a rituálmi je samotná príprava kvalitnej kávy. Vyskúšali si to mladí baristi na 8. ročníku Majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a cocktailov BARISTA JUNIOR 2016, ktorý v dňoch 8. a 9. marca 2016 v spolupráci so školou baristu pána Stanislava Cibuľu zorganizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 v Nových Zámkoch v priestoroch školy na Slovenskej ulici.

Prihlásiť sa mohli žiaci stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska. Po uzávierke prihlášok sa súťaže zúčastnilo 16 súťažiacich  z 13 stredných škôl. Každý súťažiaci musel pri registrácii na súťaž odovzdať osobne aj receptúru voľného nápoja  spolu s fotografiou svojho nápoja.

Súťaž sa začala už v utorok popoludní skúškou strojov na prípravu kávy – a náročným testom, ktorý preveril teoretické znalosti súťažiacich o káve.

Po teste nasledovalo zoznámenie sa organizátorov, súťažiacich a  ich doprevádzajúcich učiteľov s porotcami na malej recepcii. Hostí privítal riaditeľ školy RNDr. Rudolf Mišák. Občerstvenie na recepciu pripravili pod vedení majstrov odborného výcviku žiaci našej školy. Všetkým hosťom veľmi chutilo a celý večer prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére.

V stredu ráno – 9. marca 2016 – bola pre súťažiacich pripravená a vyzdobená jedáleň školy, kde sa po oficiálnom otvorení súťaže, slávnostnom príhovore riaditeľa školy RNDr. Rudolfa  Mišáka a organizačných a technických usmerneniach hlavným odborným garantom súťaže pánom Cibuľom,  postavili ku kávovarom prví súťažiaci.

Súťaž mala presne – a veľmi prísne – stanovené pravidlá. Súťažiaci mal 10 minút na prípravu pracoviska. Samotný súťažný čas bol len 15 minút a v priebehu neho každý súťažiaci musel pripraviť a predložiť 4 chuťovým komisárom  4 porcie espressa, 4 porcie cappuccina, 4 porcie voľného nápoja – cocktailu podľa vlastného výberu. Čas začínal plynúť na pokyn baristu a zastavil sa na pokyn baristu po podaní posledného nápoja komisárom. Po skončení vystúpenia súťažiaci zdvihnutím ruky dal signál časomiere na zastavenie času a mohol čakať prípadné otázky od komisárov. V prípade, ak barista nedokončil svoje vystúpenie v časovom limite 15 minút, mohol pokračovať v súťaži. Za prekročenie limitu sa mu však odpočítavali body z celkového bodového hodnotenia. A to veru mohlo poriadne ovplyvniť celkový výsledok, pretože každá jedna sekunda prekročenia času predstavovala stratu jedného bodu.

Súťažiacich povzbudzovali a výbornú atmosféru vytvárali fanúšikovia, doprovodné tímy aj  celé publikum tvorené žiakmi školy.

Na priebeh a regulérnosť súťaže dohliadala odborná porota, zložená zo špičkových odborníkov v oblasti baristiky. Boli medzi nimi majitelia kaviarní, profesinálni baristi, majitelia firiem zaoberajúcich sa distribúciou a pražením kávy – všetko odborníci, ktorí s kávou dennodenne žijú, majú ju radi v každej podobe a čase, rozumejú jej príprave a vedia ju v tej najlákavejšej a najvoňavejšej podobe pripraviť pre všetkých, ktorí tiež neodolajú jej čaru. Významnou pomocou pri usporiadaní súťaže bola pomoc sponzorov, najmä hlavného sponzora – spoločnosti Miko káva, s.r.o. z Prievidze.

Predseda poroty – pán Stanislav Cibuľa, ktorý sám bol v predchádzajúcich rokoch majstrom Slovenska v baristike, zasvätil káve svoj život a svoju lásku a vášeň odovzdáva každý rok na baristických kurzoch aj žiakom SOŠ hotelových služieb a obchodu.

Práca poroty bola veľmi náročná, pretože všetci súťažiaci preukázali nielen lásku ku káve a čaju, ale aj veľmi dobré baristické zručnosti a teoretické vedomosti. Každý chcel vyhrať a byť lepší ako súperi.

Porota nakoniec udelila ceny a víťazmi súťaže sa stali:

Výsledky súťaže: Meno
súťažiaceho
Škola
 
1. miesto Šimon Janík HA Ľudovíta Wintera Piešťany
2. miesto Silvia Gregorová SOŠ HSaO Zvolen
3. miesto Ivana Palgutová HA Prešov
 
Ocenenie za:
najlepšie cappuccino Marek Svitek SOŠ HSaO Banská Bystrica
najlepšie cappuccino latté art Silvia Gregorová SOŠ HSaO Zvolen
najlepší nealkoholický voľný nápoj Anita Korinkoová HA Prešov
najlepší Bacardi voľný nápoj Dominik Prílepok SOŠ  DS Rimavská Sobota
najlepšiu techniku Michaela Pevná SOŚ OaS Trenčín
najlepší výsledok v teste Šárka Šulyová SOŠ OaS Púchov
najlepší nováčik Jadranka Jakabová SOŠ HSO Nové Zámky