Barista Junior 2015 + pridané fotky

Už po 7. raz naša škola privítala vo svojich priestoroch mladých baristov na Majstrovstvách Slovenska v príprave kávy a čajového nápoja BARISTA JUNIOR 2015, ktoré sa konali v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu v priestoroch školy na Slovenskej ulici v dňoch 24. a 25. marca 2015.
Prihlásiť sa mohli žiaci stredných odborných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich zo 14 stredných odborných škôl zameraných na prípravu odborníkov v gastronómii – od Bratislavy po Prešov.
Súťaž sa začala už v utorok 24. 3. popoludní skúškou kávovarov – a náročným testom, ktorý preveril teoretické znalosti súťažiacich o káve a čaji.
Po teste nasledovalo zoznámenie sa organizátorov, súťažiacich a ich doprevádzajúcich pedagógov s porotcami na malej recepcii. Hostí privítal riaditeľ školy RNDr. Rudolf Mišák. Občerstvenie na recepciu pripravili pod vedením majstrov odborného výcviku žiaci našej školy a štvrtáčky – hoteláčky sa ujali obsluhy. Všetkým hosťom veľmi chutilo a celý večer prebehol vo veľmi príjemnej atmosfére.
V stredu ráno 25. marca 2015 bola pre súťažiacich pripravená a vyzdobená jedáleň školy, kde sa po oficiálnom otvorení súťaže, slávnostnom príhovore riaditeľa školy RNDr. Rudolfa Mišáka a organizačných a technických usmerneniach od hlavného odborného garanta súťaže a majiteľa „Školy baristu“ Stanislava Cibuľu, postavili ku kávovarom prví súťažiaci.
Súťaž mala presné a súčasne veľmi prísne stanovené pravidlá. Súťažiaci mali 10 minút na prípravu pracoviska. Samotný súťažný čas bol len 15 minút a v priebehu neho každý súťažiaci musel pripraviť a predložiť 4 chuťovým komisárom 4 porcie espressa, 4 porcie cappuccina, 4 porcie alkoholického alebo nealkoholického voľného čajového nápoja. Jednou povinnou surovinou v rámci voľnej disciplíny bol čaj DILMAH a druhou povinnou ingredienciu bol minimálne jeden produkt z radu sirupov MONIN. Ostatné ingrediencie boli ľubovoľné.
Súťažiacich povzbudzovali a výbornú atmosféru vytvárali fanúšikovia, sprievodné tímy a aj celé publikum, ktoré tvorili žiaci našej školy.
Na priebeh a regulárnosť súťaže dohliadala odborná porota, zložená zo špičkových odborníkov v oblasti baristiky. Boli medzi nimi majitelia kaviarní, profesionálni baristi, majitelia firiem zaoberajúcich sa distribúciou a pražením kávy – všetko odborníci, ktorí s kávou dennodenne žijú, majú ju radi v každej podobe a čase, rozumejú jej príprave a vedia ju v tej najlákavejšej a najvoňavejšej podobe pripraviť pre všetkých, ktorí tiež neodolajú jej čaru. Predsedom poroty bol Stanislav Cibuľa, ktorý sám bol v predchádzajúcich rokoch majstrom Slovenska v baristike, zasvätil káve svoj život a svoju lásku a vášeň odovzdáva každý rok na baristických kurzoch aj žiakom našej školy. Komisári hodnotili celkovú chuť pripravených nápojov a v rámci toho najmä vyváženosť chuti, harmóniu a arómu. Dôraz kládli aj na prezentáciu nápojov, vytvorenie celkovej atmosféry pri servise nápojov.
Práca poroty bola veľmi náročná, pretože všetci súťažiaci preukázali nielen lásku ku káve a čaju, ale aj veľmi dobré baristické zručnosti a teoretické vedomosti. Každý chcel vyhrať a byť lepší ako súperi.
Porota nakoniec udelila ceny za 1.,2. a 3. miesto, cenu za najlepšie cappuccino, cenu za cappuccinolatteart, cenu za najlepší voľný alkoholický čajový nápoj a za voľný nealkoholický čajový nápoj. Ďalšie ceny boli za najlepšiu prezentáciu, najlepšie espresso a za najlepšiu techniku.
Víťazmi súťaže sa stali:
1. miesto: Marek Beneš, SOŠ OaS, Trenčín
2. miesto: Samuel Chlpek, SOŠ OaS, Prievidza
3. miesto: Diana Ferencová, SOŠ HSO, Nové Zámky
Vyhodnotenie zručností pri príprave kávy:

Najlepšie cappuccino: Patrik Ruman SOŠ OaS Zvolen
Najlepšie cappuccinolatteart: Marek Galko SOŠ OaS Žiar nad Hronom
Najlepší alkoholický nápoj z čaju: Samuel Chlpek SOŠ OaS Prievidza
Najlepší nealkoholický nápoj z čaju: Dominik Prílepok SOŠ DS Rimavská
Sobota
Najlepšia prezentácia: Kristína Letková Hotelová akadémia Bratislava
Najlepšie espresso Marek Beneš SOŠ OaS Trenčín
Najlepšia technika Šimon Janík Hotelová akadémia Piešťany

Blahoželáme!
D.K.