38. ročník školského kola súťaže – Stredoškolská odborná činnosť 2016

Dňa 1.3.2016 sa na škole uskutočnila prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti.Súťažných prác bolo 20 rozdelených do  troch  komisií. Každá komisia hodnotila práce z viacerých hľadísk ako aj prezentácie jednotlivých prác. Najlepšie práce z 1. a 2. miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre 6. 4. 2016. Všetkým postupujúcim súťažiacim držíme palce, aby obhájili svoje práce tak dobre ako v školskom kole a možná aj lepšie.PaedDr. Marek Ölvecký – predseda školskej komisie SOČ.

Vyhodnotenie 38. ročníka školského kola SOČ:

Komisia č. 1:

  1. miesto:

Odbor 01                                Problematika voľného času

Názov práce                          Video reklama

Autor:                                     Martina Ďurkovská, III. A

Veronika Kaňáková,  IV. A

SabínaLörinczová, IV. A

Konzultant:                       Mgr. Milan Trojanovský

 2. miesto:

Odbor 01                                Problematika voľného času

Názov práce:             Japonsko, kútik v mojom srdci

Autor:                     Erika Keleová, II. D

Konzultant:                      RNDr. Katarína Filakovská

 3. miesto:

Odbor 15                                Ekonomika a riadenie

Názov práce                          Vznik a vývoj teórie manažmetnu

Autor:                               Juraj Izrael, IV. B

Konzultant:                      PhDr. Viktória Bíziková

 

Komisia č.2

Poradie:

  1. miesto:

Odbor 03                                Chémia, potravinárstvo

Názov práce:             Krása skrytá v ovocí a zelenine

Autor:                                     Martina Ďurkovská, III. A

Sandra Sallaiová,  III. A

Konzultant:                            Mgr. Kozárová Marta

  1. miesto:

Odbor 03                                Chémia, potravinárstvo

Názov práce                          Nápoje

Autor:                                     Farkašová Tamara,  I. A

Dikáczová Eva, I. A

Konzultant:                             Ing. Silvia Valachová

 3. miesto:

Odbor 03                                Chémia, potravinárstvo

Názov práce:             Čierna dáma

Autor:                                     Friderika Matúšová, II. A

Konzultant:                            Ing. Dušan Korytár

 

Komisia č.3

Poradie:

  1. miesto:

Odbor  17    Pedagogika, psychológia, sociológia

Názov práce:                       Kolorterapia

Autor:                                      Zuzana Živojinová, IV. C

Konzultant:                             Ing. NarcisaDóžová

 2. miesto:

Odbor  17                         Pedagogika, psychológia, sociológia

Názov práce:                     Sociálna pomoc týraným deťom

Autor:                                  Kristína Dibalová, IV. D

Konzultant:                  Ing. CsillaMazanová

 3. miesto:

Odbor  14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Názov práce:                          Rakytník rešetliakový

Autor:                                     Katarína Benczová, KoraFabuľová, I. B

Konzultant:     Ing.  Silvia Bolyová

 

Mimoriadna cena:

Odbor 16               Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná  tvorba

Názov práce:  Tradície na Slovensku

Autor:                         Tamara Farkašová, FrederikaLipavská, I.A

Konzultant:                PaedDr. Katarína Ruzsinszká