Harmonogram účelových cvičení a KOŽZ – zmena

Počas maturít v dňoch 15. a 16.3. sa zúčastnia týchto kurzov nasledovné triedy:

15.3.utorok : 1.A (ÚC)-     Mgr. J.Výbera
1.B. (ÚC)-     Mgr.Freyová
1.C (ÚC)-     PaedDr. M.Olvecký
2.E (KOŽZ)- Mgr. M.Šimunek
3.C (KOŽZ)- Mgr. T.Mészáros
3.D (KOŽZ)- Mgr. E.Balážová
3.E (KOŽZ) -Mgr.E.Osvaldová
16.3. streda : 2.A (ÚC) –     Mgr. J.Výbera
2.B (ÚC) –     PhDr.k.Filakovská
2.C (ÚC)-       PaedDr. M.Olvecký
2.D (ÚC)-       Ing. H.Ficzová
2.E (KOŽZ)- Mgr. M.Šimunek
3.C (KOŽZ)- Mgr. T.Mészáros
3.D (KOŽZ) – Mgr. E.Balážová
3.E(KOŽZ) –  Mgr.E.Osvaldová
Učitelia,ktorí idú s nasledovnými triedami, poučia žiakov o BOZP na spoločenskom podujatí (tlačivo u p.zástupcu)
Zraz žiakov o 8:00hod. po obidva dni pred Kinom Mier, po absolvovaní filmového predstavenia sa uskutoční samotné ÚC alebo KOŽZ podľa pokynov vedúceho kurzu (Mgr.J.Výbera)