PIVNÍ SOMELIERI JUNIOR 2016

            Pivný somelier – niekto si predstaví krčmára, ktorý pri pulte čapuje pivo, iný možno pivárov v prítmí pivárne pri pohári piva. Mnohí z nás možno ešte nedávno nevedeli, že takáto profesia existuje a čo je jej náplňou.

  1. marec 2016 bol dňom prvého stretnutia mladých pivných someliérov na našej škole v súťaži Pivní somelieri junior 2016 a 13 našich hotelákov už bolo schopných preukázať svoje zručnosti v oblasti pivného somelierstva.

Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s prácou pivného someliera vďaka projektu Vzdelávania v pivnom someliérstve. S touto témou už tretí rok pracuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ktorá so svojím programom Sedem chutí piva vzdeláva konzumentov, prevádzky, ako aj mladých profesionálov v gastronómii.

Cieľom projektu je vzdelávať pivárov a odborníkov v rôznorodých chutiach piva a v pravidlách správneho párovania s jedlom s cieľom zlepšiť pivnú kultúru na Slovensku a prispieť k výchove začínajúcich profesionálov v tejto oblasti. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale načapovať pivo správne, so správnou penou, prípadne správne  načapovať pohár rezaného piva je tiež určitý druh umenia.

Naša škola je veľmi vďačná spoločnosti Heineken Slovensko, že práve našu školu zaradila do svojho projektu, personálne a materiálne zabezpečila celý projekt, a tým umožnila našim žiakom získať cenné skúsenosti a základy novej zručnosti a tiež získať dve osvedčenia – 7 chutí piva a Umenie čapovať. Formálnym ukončením projektu bola súťaž mladých pivných somelierov. Spoluprácu s firmou Heineken Slovensko, projekt zo strany školy zastrešovala a  súťaž pivných someliérov organizovala Mgr. Blažena Felvidékyová.

Súťaž prebiehala pod prísnym okom poroty, ktorú tvorili manažérka projektu Ing. Monika Kottmanová a obchodný sládok z pivovaru Hurbanovo Karol France. V porote boli aj naši učitelia Mgr. Blažena Felvidékyová a Ing. Dušan Korytár.

Súťaž sa skladala z overenia teoretických vedomostí v písomnom teste o histórii piva, o jeho výrobe, o starostlivosti o čapované pivo a museli vymenovať 7 chuťových kategórií. Potom nasledovala degustácia 4 vzoriek piva a ich zaradenie do správnej chuťovej kategórie. Najnáročnejšia bola praktická časť, v ktorej žiaci mali správne načapovať pivo a správne ho podať porote a preukázať zručnosť pri narazení suda a prepláchnutí trubiek. Z 13 súťažiacich 6 postúpili do finálového kola, v ktorom bola úloha správne načapovať rezané pivo.

Súťažiaci sa snažili ukázať všetko, čo dokážu. Víťazmi 1. ročníka sa nakoniec stali:

  1. Martina Ďurkovská z III. A
  2. Miriam Havettová z III. B
  3. Miroslav Szabó z III. A

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov.