Vykročte za zdravím – Olympijská kvapka krvi

Dňa 24.9.2015 sme usporiadali na našej škole Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky akciu so športovo-charitatívnym zameraním – Vykročte za zdravím- Olympijská kvapka krvi.

Akcia pozostávala z dvoch častí.

Prvá časť bola športová – florbalový turnaj pre žiakov základných škôl – ktorej sa zúčastnilo 6 pozvaných základných škôl.

ZŠ SNP Šurany, ZŠ a MŠ Kolta, ZŠ Mostná Nové Zámky, ZŠ G. Bethlena Nové Zámky, ZŠ Devínska Nové Zámky, ZŠ Nábrežná Nové Zámky. Celkovými víťazmi sa stali žiaci zo Základnej školy SNP Šurany.

Druhá časť bola charitatívna – Olympijská kvapka krvi

17 žiakov našej školy podporilo výzvu Olympijského klubu Nové Zámky a rozhodli sa darovať túto najcennejšiu ľudskú tekutinu. Krv darovali na transfúznej stanici v priestoroch fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Boli to nasledovní žiaci: Viktor Polák, Gabriela Nagyová, Marek Styk, Barbora Ostrožlíková, Lucia Palacková, Sabína Lorinczová, Alex Nothart, Bálint Szabó, Veronika Zábrenszká, Matej Filko, Erika Zerdahelyová, Hedviga Janíčeková, Linda Galosháziová, Marek Porubský, Rebecca Pavlíková, Andrej Miček, Marek Tilandy.

Zodpovedný za športovú časť bol Mgr.Pavol Sáraz a za Olympijskú kvapku krvi Ing.Helena Patschová.

Podujatie sa uskutočnilo vo veľmi príjemnej atmosfére a v duchu fair play, všetci zúčastnení odchádzali s pocitom, že vykonali niečo užitočné pre seba a aj pre druhých.

Mgr. Pavol Sáraz

IMG_0305 IMG_0306 IMG_0304 IMG_0302 IMG_0120 IMG_0105 IMG_0097 IMG_0088 floorbal2015 IMG_0136 IMG_0135 IMG_0133 IMG_0096