BARISTA JUNIOR – kurz pre začiatočníkov

V dňoch 11 – 12 – 13. 4. 2016 sa v priestoroch našej školy konal kurz Barista Junior. Pre veľký záujem žiakov v poradí druhý v tomto školskom roku. Bol zameraný na prípravu začínajúcich baristov, študentov stredných odborných škôl. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov našej školy, študijných  ako i učebných odborov. Odborným garantom a lektorom kurzu bol profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa, víťaz mnohých súťaží doma i v zahraničí, čo je zárukou mimoriadnej kvality jeho lektorskej činnosti.

Kurz sa tematicky zameral na históriu kávovníka, pestovanie, zber, spracovanie kávy až po  techniku prípravy rôznych druhov káv, prácu s mlynčekom a kávovarom, ich údržbu a tiež základy Latte art.

Na tretí deň kurzu účastníci absolvovali výstupný test a pripravovali rôzne druhy káv z ktorých boli hodnotení. Je potešujúce, že všetci žiaci obhájili svoje vedomosti a získali certifikát Barista Junior.

Na koniec odborný garant a lektor pán Stanislav Cibuľa vyslovil spokojnosť  s priebehom kurzu. Podľa oslovených absolventov, bol kurz pre nich veľkým prínosom vo zvyšovaní odbornosti ako budúcich baristov, pracovníkov v oblasti spoločného stravovania. Svoje nadobudnuté zručnosti si žiaci majú možnosť ďalej rozvíjať na baristickom krúžku, rôznych súťažiach a v neposlednom rade na odbornej praxi.

Ing. Dušan Korytár