„DNI NEZÁBUDIEK 2016“

„DNI NEZÁBUDIEK 2016″ sú za nami

http://www3.teraz.sk/usercontent/photos/d/c/e/3-dce30e4b033754057c6b9a597c2255d6bd1c5b17.jpg

Liga za duševné zdravie pripravila ako každú jeseň pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý je 10.októbra, edukačnú kampaň na podporu duševného zdravia a dôstojnosti v zdraví aj v chorobe. Vyvrcholením kampane  bola celoslovenská Zbierka s názvom Dni nezábudiek v dňoch 6. až 9. októbra 2016 s ústredným sloganom: „Dôstojnosť v duševnom zdraví“.

VEĽKÉ ĎAKUJEME!  ♥  patrí všetkým darcom a študentom:

III.C – Friderika Borbélyová, Erika Zifcsáková, Jakub Kováč

III.D – Paulína Bieliková, Cyntia Duková

IV.C – Annamária Lacková, Dominika Kyselovičová, Dominika Tanková, Barbara Maczkóová, Diana Vitková, Patrícia Porubská, Dorottya Berta

IV.D – Marko Kodhaj, Patrik Porubský, Radovan Remeň, Adam Gajdošík, Natália Fehérová,

ktorí aj v zlom počasí a v ťažších podmienkach to nevzdali a zbierku DNI NEZÁBUDIEK 2016 zrealizovali.

Vyzbierali spolu: 338,31 eur.

Každú sumu, ktorou ste prispeli, využijú organizácie poskytujúce pomoc ľuďom s duševnou poruchou.

Do celoslovenskej Zbierky sa môžete ešte zapojiť aj týmito spôsobmi: 

1. POŠLITE SMS  v hodnote 2,– Eurá na číslo 833  do konca  októbra 2016,

2. Vkladom do banky alebo trvalým príkazom na účty SBERBANK Slovensko SK29 3100 0000 0040 4015 4029 alebo POŠTOVÁ BANKA SK79 6500 0000 0000 2026 6500 do konca decembra 2016.


 
                                                                      Mgr. J.Rózsárová , RNDr. K.Filakovská