Jedinečná celoslovenská súťaž – EXPERT geniality show

EXPERT geniality show je jedinečná celoslovenská súťaž pre mladých EXPERTov na stredných školách. Žiadna iná súťaž nezahŕňa zároveň angličtinu, dejiny, informatiku, matematiku, biológiu, zemepis, fyziku, chémiu aj rôzne druhy umenia.

  1. decembra zabojovalo o titul EXPERT a TOP EXPERT viac ako 9000 súťažiacich z celého Slovenska, medzi nimi aj žiaci našej školy: V.Gajdošová, K.Čermanová, S.Cebová, A.Blahutová, E.Keleová z triedy II.D, B.Ďuranová, M.Matušík, L.Várnik, K.Pravňan z triedy II.C,D. Slamenková, M. Súkenníkova, A.Tóthová, P.Porubský, R. Remeň, V.Baloghová z triedy II.D, K. Kajanovičová z triedy III.E, Š. Lešš z triedy III.G, K. Dibalová, N. Csandová, H. Kobolková z triedy IV.D.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Na vypracovanie testu má súťažiaci 60 minút, každý odpovedá na 60 otázok (po 30 z každej témy, ktorú si zvolil).

Otázky nemali vopred danú bodovú hodnotu: čím menej súťažiacich zodpovie otázku správne, tým vyššiu hodnotu má. Súťažiaci tiež môžu viac bodov získať (alebo stratiť), ak vyznačia, že sú si odpoveďou istí.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 10. mieste v ľubovoľnom rebríčku, budú odmenení vecnými cenami. Štvrtina súťažiacich v každom tematickom rebríčku získa titul EXPERT, 100 najlepších v každej vekovej kategórii získa titul TOP EXPERT. Ostatní dostanú účastnícky diplom. Jeden vyžrebovaný získa notebook.

Netrpezlivo čakáme na čiastočné výsledky, ktoré budú zverejnené  20.decembra 2015 na stránke súťaže www.súťažexpert.sk. Kompletné následne 10.januára 2016 na rovnakej stránke.

K.Filakovská