Celoštátna súťaž v darčekovom balení „Tvoríme pre radosť iných“ 2024

3. miesto na celoštátnej súťaži!!!

Dňa 20. marca 2024 sa v Bratislave konal už 18. ročník celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou na tému „Tvoríme pre radosť iných“. Súťaže sa zúčastnilo 19 škôl a celkovo 29 žiakov. Tento ročník boli vyhlásené zaujímavé témy, ktoré mali podnietiť fantáziu a kreativitu žiakov: „Oslava života“, „Výročie školy“, „Aj my sme súčasťou Európskej únie“.

Celkovo sme sa umiestnili na 3. mieste v zlatom pásme za všetky tri témy, získali sme diplom za najlepší nápad v téme „Výročie školy“. Pre našu školu sme získali dva diplomy, vďaka reprezentácii Gabriela Ďurčoviča z II.C triedy. Tento úspech nás potešil o to viac, že prvé dve miesta obsadila škola z Bohuníc (CZ). Prípravu našich žiakov zabezpečovala majsterka odborného výcviku Mária Kováčová, ktorá sa úlohy od začiatku ujala s veľkým nasadením.