Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 23.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili najlepšie anglicky hovoriaci žiaci našej školy.
 
Najskôr si žiaci preverili svoje vedomosti v písomnej časti, súčasťou bolo aj počúvanie a čítanie s porozumením. Potom si preverili svoju jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni v oblasti slovnej zásoby a gramatiky.
Nasledovala ústna časť, v ktorej žiaci najprv museli prejaviť tvorivosť a vymyslieť príbeh o obrázku, potom museli presvedčiť o svojich schopnostiach argumentovať v dialógu.
 
V kategórii 2. A zvíťazila Miroslava Šimunkova, žiačka 2.B triedy.
V kategórii 2. B zvíťazila Karin Vörösová, žiačka 4.D triedy
V kategórii 2. D zvíťazila Erika Kazánová, žiačka 4.B triedy
Víťazky kategórií budú reprezentovať našu školu 17.1.2024 v okresnom kole.
 
Ďakujeme a prajeme veľa úspechov.