12. ročník školského kola súťaže v príprave kávy

Káva je nápoj, ktorý pomáha nielen milovníkom kávy, ale aj ostatným naštartovať nový deň, stráviť príjemné chvíle s priateľmi, stretnúť nové lásky, alebo si oddýchnuť v peknom prostredí kaviarne. Práve preto sa stáva káva akousi hnacou silou, ale aj symbolom jedinečného štýlu.
Kultúra prípravy kávy a jej servis sú majstrovské diela, ktoré vyžadujú vedomosti, zručnosti,skúsenosti,ale aj špeciálny gurmánsky baristický gríf.
Dňa 28.11. 2023 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v príprave kávy Barista 2023/2024, 12. ročník.
Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov. Z toho 5 pokročilí žiaci a 6 začiatočníci.
Nad súťažou dohliadal a predsedom poroty bol pán Adam Tančin, zástupca Školy baristu, ktorý zodpovedal za priebeh súťaže.
Pravidlá súťaže: Súťažiaci mali 5 min. na prípravu pracoviska a v priebehu ďalších 10 min. Každý súťažiaci musel pripraviť a predložiť 2 chuťovým komisárom 2 espressá, 2 cappuccina, 2 ľubovolné kávové nápoje podľa vlastného výberu z nápojového lístka.
Výsledky súťaže:

Kategória pokročilí:
1.miesto: Martina Mravúchová 4.A
2.miesto: Michaela Sofia Ďarmatyová 2.A
3. miesto: Sofia Elizabeth Gyenesová 2.A

Kategória začiatočníci:
1.miesto: Zuzana Švecová
2.miesto: Leo Szabó 1.D
3. miesto: Tamara Bršelová

Diplomy za naj:
– prezentácia: Anastázia Vassová 1.A
– espresso: Kristína Mičeková 1.A
– cena za účasť: Minh Lien Nguyen Ngo 1. A
– nováčik: Leo Szabó 1.D
– test: Michaela Sofia Ďarmatyová 2.A
– cena poroty: Tomáš Paška 2.A
– cappuccino: Tamara Bršelová 3.A
– kávový nápoj: Lucia Virágová 4.A

Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí sa podielali na tomto milom podujatí. Veríme, že sa o rok opäť stretneme!