Kurz Carvingu

Čoraz výraznejšie postavenie si ako súčasť modernej gastronómie upevňuje Carving fruit – umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny.

Naši žiaci majú skutočný záujem o gastronómiu a chcú byť naozaj dobrými odborníkmi vo svojej profesii a čoraz viac sa zaujímajú aj o jej súčasť – Carving fruit.

Dňa 14.11.2023 sa konal na našej škole kurz Carvingu pre začiatočníkov. Do kurzu sa prihlásilo 8 žiakov z rôznych tried.

Základné znalosti zo sveta vyrezávania, vytvárania  krásnych a nápaditých tvarov z ovocia a zeleniny, vyrezávania ruží a iných kvetov z jabĺk, mrkvy, rajčín a manga  im priblížil PaedDr. Ronald Póda, DiS. Motiváciou účastníkov kurzu bolo nadobudnutie novej zručnosti a získanie absolventskej listiny, ktorú dostali po jeho ukončení.

Žiaci sa naučili pracovať so špeciálnymi dlátkami a nožmi, naučili sa vyrezávať nádherné tvary z ovocia a zeleniny, ktoré si odniesli domov, aby nimi potešili aj svojich rodičov.

Nadobudnuté zručnosti si  budeme zdokonaľovať na pravidelných krúžkoch Carvingu.

Mgr. Marta Kozárová