Žiaci študijného odboru MRCR na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Dňa 09. 11. 2023 sme sa na akademickej pôde UKF v Nitre zúčastnili zaujímavých prednášok o cestovnom ruchu. Ráno nás srdečne privítal vedúci katedry Ing. Norbert Beták, PhD. Následne docent János Csapó viedol prednášku o geografii cestovného ruchu v anglickom jazyku. Pán Robert Nagy, riaditeľ dopravného podniku mesta Košice, interpretoval rôzne spôsoby dopravy na Slovensku. Dozvedeli sme sa o možnostiach prepravy v mestách, obciach a oboznámil nás aj s rizikami, ktoré spôsobuje nezodpovedná doprava. Pán Roman Berkes, prezident SACKA, prednášal o cestovných kanceláriách a agentúrach. Dozvedeli sme sa o rozvíjajúcom záujme o cestovanie, a aj o tom, ako pandémia korona vírusu ovplyvnila dopyt. Uviedol, že po kríze sa cestovnému ruchu opäť darí a cestovanie získalo úspešnosť, ako pred pandémiou.

Bianka a Samo