Spolupráca s UKF

Dňa 29.11.2022 sa končiace ročníky odborov OaP, HA a žiaci 3. ročníka MRCR zúčastnili besedy, ktorú si pre nás pripravili vedúci katedry Ing. Norbert Beták, PhD a RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD z Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Prvá prezentácia bola o možnostiach štúdia v programe regionálny cestovný ruch. Ďalšia časť bola venovaná dobrodružnej ceste študentov a ich pedagógov na Kilimandžáro. Dozvedeli sme sa nielen základné informácie o krajine, ale aj bezprostredné cestovateľské zážitky.
Veronika III.D