VIII. ROČNÍK MEMORIÁLU EVY KONTOVEJ – PREPOJENIE TRADÍCIÍ

V stredu 15.novembra 2023 sa v priestoroch našej školskej telocvični konal už ôsmy ročník športovo – spoločenského podujatia ako spomienka na našu bývalú kolegyňu EVU KONTOVÚ. Je veľmi pekné na chvíľku sa zastaviť a zaspomínať si aj na ľudí, ktorí už nás opustili. Vďaka pekným spomienkam však ostávajú stále s nami.
Stolný tenis a naša škola patria k sebe ako spojené nádoby. Hlavne vďaka nášmu pedagógovi Mgr. Marcelovi Šimunekovi, stále aktívnemu stolnotenistovi sa už viac ako štvrťstoročie pravidelne konajú okresné súťaže družstiev žiakov stredných škôl v tomto nádhernom športovom odvetví.
A práve dnes prišlo k prepojeniu týchto dvoch nádherných tradícií.“Ping Pong“ sme vybrali ako šport, v ktorom si žiačky a žiaci stredných škôl zmerali svoje sily v rámci súťaže družstiev.
Pozvanie prijali nasledovné školy – Gymnázium Nové Zámky (ped. dozor-Tomáš Adamovics), SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky (Roman Vízy), Gymnázium Šurany (Marián Štekláč), Obchodná akadémia Šurany (Andrea Bajkaiová).

VÍŤAZSTVO PRE NAŠICH CHLAPCOV
V kategórii žiakov stredných škôl to boli veľmi napínavé súboje.Nakoniec ostalo víťazstvo doma . Našu školu reprezentovali DOMINIK KADERÁBEK (3.B), MAREK GAŠPAROVIČ (1.DS), MICHAL DEMOVIČ (1.DS) a AUREL SULČAN (1.A). Druhí skončili chalani z Gymnázia Nové Zámky a bronz putuje do vitríny Obchodnej akadémie v Šuranoch.

SUVERÉNNE GYMNAZISTKY
Dievčatá z Gymnázia Nové Zámky suverénne ovládli súťaž žiačok SŠ. Striebro si zaslúžene vybojovali baby z SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky. Bronz ostal v domácej telocvični zásluhou dievčat  ALICA TURANOVÁ (3.B), NIKOLA SZLÁVIKOVÁ(3.B), VIVIEN WIENRAUCHOVÁ (2.B), LAURA MÉSZÁROSOVÁ(2.B).
Podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére a všetci zúčastnení sa na našej škole cítili veľmi príjemne. Rodina Kontových sa síce kvôli neodkladným povinnostiam nemohla zúčastniť osobne, ale aj na diaľku vyjadrila veľké poďakovanie za pekné spomienkové podujatie.

Poďakovanie patrí hlavne Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý projekt realizoval s finančnou podporou, SOŠ HSaO Nové Zámky, a všetkým, ktorí sa pričinili o pekné podujatie.

Mgr Pavol Sáraz

spoluorganizátor podujatia