Prijímacie konanie – základné informácie pre zákonných zástupcov

– Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 (piatok do 23:59). Zoznam uchádzačov bude zverejnený pod anonymným kódom.
– Ak bol uchádzač prijatý na základe výsledkovej …

Odborná exkurzia Francúzsko – Paríž, Normandia, Bretónsko 2024

Čo vám napadne ako prvé pri spomenutí mesta Paríž? Metropola Francúzska, stelesnenie luxusu, hlavné mesto módy, mesto lásky, mesto svetla, najkrajšie historické budovy sveta, najnavštevovanejšie pamiatky, najznámejšie svetové múzeá a jedlo pre ozajstných gurmánov. Všetko z toho je pravda. A …

Veľvyslanec Slovinska na našej škole

Dňa 22. 05. 2024 sme na pôde SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky privítali veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana.

Úvodné stretnutie s vedením školy bolo zamerané na možnosť absolvovania odborného výcviku našich žiakov v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch a …

Finančná olympiáda: Rony Óvári v TOP 20 na Slovensku

12.ročník Finančnej olympiády bol rekordný. Zapojilo sa do neho takmer 10 000 stredoškolákov. Po prvom kole postúpilo 500 najlepších do druhého kola a z neho vzišla finálová dvadsiatka, ktorá sa stretla 7.mája 2024 v Bratislave, v sídle organizátora súťaže Nadácie PARTNERS. Krásny výsledok dosiahol a rozsiahle …

Projekt Erasmus+ Budapešť

Projekt č. 2023-1-SK01-KA121-VET-000123013

Aj v tomto školskom roku naši žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali dvojtýždňovú odbornú prax v zahraničí. Tentokrát sa zdokonaľovali vo  svojich odborných aj jazykových zručnostiach v hlavnom meste Maďarska, Budapešti.

Odborný výcvik vykonávali v troch rôznych …

Naše žiačky ocenené

Dňa 17. 4. 2024 mesto Nové Zámky oceňovalo najúspešnejších reprezentantov škôl za rok 2023.

Naše 2 žiačky Nina Bóriková a Karin Vörösová pod vedením pani učiteľky Moniky Verešovej boli ocenené za veľmi pekný úspech, ktorý dosiahli na krajskej prehliadke Stredoškolskej …

Majstrovstvá okresu vo volejbale

Dňa 23.apríla sa v priestoroch Športovej haly v Šuranoch konali Majstrovstvá okresu Nové Zámky vo volejbale zmiešaných družstiev stredných škôl. Usporiadateľom bolo Gymnázium Šurany. Podujatia sa zúčastnilo 7 škôl. Naše družstvo si po víťazstvách nad SZŠ Nové Zámky 2:1, SŠ …

BIRELL JUNIOR CHALLENGE 2024

Prvý ročník súťaže o najlepšieho výčapníka gastronomických škôl na Slovensku

BIRELL JUNIOR CHALLENGE 2024

      Dňa 9. 4. 2024 reštauračné zariadenie Meridiana Rezort Bojnice pod záštitou garanta súťaže, ktorým bola spoločnosť Pilsner Urquell v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu …