Vitis Trophée Junior 2015

Nájsť lúče slnka v pohári čistého vína je láska, veda i umenie. Pozorovať umelca pri práci je vždy zážitok.
Takýto zážitok predviedli všetkým prítomným 14 mladí someliéri zo 7 stredných škôl s gastronomickým zameraním z rôznych regiónov Slovenska v dňoch 5. a 6 februára 2015, kedy naša škola privítala mladých odborníkov – someliérov na druhom ročníku súťaže Vitis Trophée Junior 2015.
Do súťaže sa zapojili:
Súkromná hotelová akadémia Hagma s.r.o. Bratislava
Hotelová akadémia Žilina
Hotelová akadémia Prešov
Hotelová akadémia Slanická osada Námestovo
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

Organizátorom súťaže mladých someliérov boli rovnako ako v minulom roku spoločnosť Hubert J.E a Asociácia someliérov Slovenskej republiky.

Súťaž sa konala pod prísnym, ale spravodlivým, okom porotcov, ktorí sú skutočnými majstrami vo svojom odbore a tvorili ju:
Miroslav Jajcay – riaditeľ pre profesiu someliéra v ASSR Nové Zámky
Róbert Páleník – riaditeľ pre regióny Asociácie someliérov SR
Roman Pavúk – Prezident Asociácie someliérov SR
Ing. Ingrid Vajcziková PhD. – hlavný enológ HUBERT J.E.
Juraj Kordiak – obchodný reprezentant HoReCa, HUBERT J.E.
Beáta Vlnková – generálny manažér Asociácie someliérov SR
Porota si preverila teoretické vedomosti súťažiacich vo vedomostnom teste, otestovala ich chuťové poháriky v senzorickej skúške. Všetci súťažiaci predviedli servis červeného vína. A na troch finalistov čakali náročné úlohy pri oprave vínnej karty, rozpoznávaní vzoriek vín a nakoniec servis šumivého vína. Pri vyhlasovaní výsledkov sa v Nových Zámkoch zdvihla vlna ovácií, pretože prvé miesto získal domáci súťažiaci Adam Fabián, druhá bola Karin Kovácsová tiež z Nových Zámkov a tretí bol Natanael Ševčík zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Trenčína.
Radosť mala celá „hotelovka“ v Nových Zámkoch, ale najmä Mgr. Blažena Felvidékyová, ktorá obidvoch víťazov do súťaže pripravila, odborne ich viedla a usmerňovala už od ich nástupu na strednú školu. Dvojité víťazstvo jej bolo už po druhýkrát odmenou za vynaložené úsilie. A pripojilo sa k ďalším úspechom someliérov, ktorých za uplynulých 15 rokov na škole vychovala.