Deň otvorených dverí

Dňa 24.10.2023 sa uskutočnil v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici pre žiakov 9. ročníkov základných škôl „Deň otvorených dverí“. Naši žiaci predstavili deviatakom všetky študijné a aj učebné odbory na našej škole. Navštívilo nás približne 180 žiakov s rodičmi alebo učiteľmi zo základných škôl z Nových Zámkov a z okolia.

Všetkým prítomným učiteľom, rodičom, žiakom ďakujeme za účasť a príjemne strávené  chvíle s nami  na našej škole.

Video z dňa otvorených dverí, ktoré vytvorili naši šikovní žiaci 🙂