DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Krásnou tradíciou našej školy je každoročne usporiadať v októbri  v priestoroch školy na Slovenskej ulici „Deň zdravej výživy„. V tomto roku  to bol už 21. ročník a konal sa vo štvrtok  – 12. októbra 2023.

Na tomto podujatí boli prezentované plody zeme, zdravá výživa, zdravé jedlá v duchu témy „ Zdravý tanier“.  Na svojich stoloch triedy pripravili rôzne chutné pokrmy, s ktorými propagovali zdravú výživu a racionálne stravovanie. Zdravý pokrm musel obsahovať všetky potrebné zložky vyváženej stravy – ovocie, zelenina, vláknina,  tuky, sacharidy, bielkoviny. Súčasťou tejto súťažnej disciplíny bol aj leták a dôležitá bola aj prezentácia súťažiacich.    Rozhodovanie poroty bolo veľmi ťažké. Sledovali originalitu, nápaditosť, vhodnosť použitých surovín, spôsob prezentácie a celkový dojem. Porota udelila 3 hlavné ceny a jednu cenu za usilovnosť a kreativitu. Poradie víťazných tried v tejto disciplíne je nasledovné:

  1. miesto: kolektív triedy IV.A
  2. miesto: kolektív triedy IV.D
  3. miesto: kolektív triedy A

Cenu za usilovnosť a kreativitu získala žiačka z II.E triedy Lucia Košecová.

Ďalšou súťažnou disciplínou bol „Kvíz o zdravej výžive“. Triedy odpovedali na otázky, ktoré boli zamerané na zdravú výživu prostredníctvom edupage. Porota udelila 2 prvé miesta pre triedy II.B a I.C.

Ďalšou zaujímavou  disciplínou bola súťaž v pečení zdravých palaciniek, ktoré boli plnené ovocím. Súťaž pozostávala z 2 kategórií. Porota hodnotila najväčší počet upečených palaciniek a najkrajšiu dekoráciu na tanieri. Poradie víťazov je nasledovné:

Súťaž v pečení palaciniek – množstvo: 1. miesto: kolektív triedy III.A

  1. miesto: kolektív triedy V.A
  2. miesto: kolektív triedy  I.AN

Súťaž v pečení palaciniek – dekorácia: 1. miesto: kolektív triedy  V.A

  1. miesto: kolektív triedy II.AN
  2. miesto: kolektív triedy  II.B

Poslednou veselou súťažnou disciplínou bol „Štafetový beh s tácňou“. Počasie nám prialo, krásne svietilo slniečko, takže sa behalo na školskom dvore. Dvojice bežali s čašníckou tácňou, na ktorej bola uzatvorená fľaša s vodou a pohár naplnený vodou. Súťažiaci museli dávať pozor aby počas behu nevylievali vodu, za čo im boli udelené trestné body. Čas sa meral stopkami. Vyhrali súťažiaci, ktorí boli najrýchlejší s najmenším počtom trestných bodov.  Poradie víťazov je nasledovné:

  1. miesto: Kiara Geletová, Lukas Juhász z 3.B triedy – 3:32 min.
  2. miesto: Bibiana Jančovičová, Aurel Sulčan z I.A triedy – 3:43 min.
  3. miesto: Michaela Škultétyová, Lucia Procházková z III.A triedy – 3:45 min.

Víťazi boli odmenení zdravými cenami, ktoré venovalo ZRŠ. Atmosféra pri práci žiakov, ako aj pri hodnotení jednotlivých komisií bola vynikajúca. Veríme, že žiaci sa skutočne zabavili a bolo to pre nich motivujúce aj pre budúce tvorenie. Veď aj o tom je štúdium na škole. Veľké Ďakujem patrí všetkým zúčastneným,  pretože každý jeden žiak vložil do súťaže  kus svojho srdca.