Krajské a školské kolo SOČ

Dňa 22.3.2023 sa žiačky našej školy zúčastnili 45.ročníka krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva. Táto súťaž je viackolová a postupová.

 Tomuto krajskému kolu predchádzalo školské kolo, ktoré sa v tomto školskom roku 2022/2023 konalo na našej škole 28. februára 2023. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov so šiestimi, tematicky veľmi zaujímavými prácami, pričom sa súťažilo sa v dvoch súťažných odboroch. Pri hodnotení berie odborná komisia do úvahy viaceré faktory, a to odbornú a obsahovú úroveň písomnej práce, využitie práce v praxi, prezentáciu a ústnu obhajobu práce.

Výsledková listina školského kola v  odbore: 01 – Problematika voľného času:

Umiestnenie Názov práce Č. odb. Autor práce Trieda Konzultant
1. Cesta za zdravým životom pomocou stravy a cvičenia 01 Martina Bartišková IV.A Ing. Valachová
Diana Csemezová IV.A
2. Závislosti dnešnej generácie 01 Jakub Jurík IV.C Ing. Hévízová
Matej Szabó IV.C

 

Výsledková listina školského kola v  odbore: 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

Umiestnenie Názov práce Č. odb. Autor práce Trieda Konzultant
1. Aktívna dovolenka pre rodiny s deťmi predškolského veku 08 Nina Bóriková III.D Veresová, MSc.
Karin Vörösová III.D
2. Umenie z mlieka 08 Martina Mravúchová III.A Ing. Vulganová
3. Odborná prax – Erazmus + 08 Patrícia Zapletál IV.A Mgr. Kozárová
Eszter Somogyiová IV.A
3. Odborná prax – Wellness Patince 08 Miroslava Šafárová IV.A Mgr. Kozárová
Roderika Mekíšová IV.A
Viktória Račeková IV.A

 

 

Z každého odboru postúpila na krajské kolo práca z 1. miesta. Krajské kolo sa konalo v priestoroch SPŠSaE, Nitra. Krajskej prehliadky sa zúčastnili žiaci zo škôl z celého Nitrianskeho kraja.

Na krajskom kole v obore 01 sa na 4. mieste umiestnili Martina Bartišková a Diana Csemezová, IV.A trieda s témou „Cesta za zdravým životom pomocou stravy a cvičenia“. Žiačky pripravovala a konzultovala p. p. Ing. S. Valachová. Téma práce, ktorú žiačky rozpracovali je veľmi motivačná a aktuálna. Podáva návod ako sa dá predísť obezite a viesť zdravý životný štýl úpravou stravy a zavedením pravidelného pohybu.

Ďalšou prácou, ktorá sa v odbore 08 umiestnila na 1. mieste je práca spracovaná na tému „Aktívna dovolenka pre rodiny s deťmi predškolského veku“, ktorú si pripravili žiačky III.D triedy Nina Bóriková a Karin Vörösová, pod vedením p. p. M. Veresovej, MSc. V predkladanej práci žiačky navrhujú pobytovo-poznávací zájazd špeciálne pre rodiny s deťmi predškolského veku, ktorý je umiestnený do  regiónu juhozápadného Slovenska (oblasť Štúrova a jeho bezprostredného okolia). Nina a Karin svojim umiestnením získali postup do celoštátnej prehliadky. Žiaľ pravidlá súťaže povoľujú účasť len jedného autora, a tak v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Modre koncom apríla, nás bude reprezentovať Nina.

Ing. E. Benková

koordinátor SOČ na našej škole