Barista 2022

Barista je človek, ktorému namiesto krvi v žilách koluje káva. Káva sa stala preňho životným štýlom a do každej šálky, ktorú pripraví, vloží kúsok zo seba…

Dňa 7.12. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v príprave kávy BARISTA 2022/2023. 11. ročníka súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Z toho boli 3 pokročilí žiaci a 9 začiatočníkov. Súťažiť neznamená len chcieť byť najlepším, ale byť najlepším pred samým sebou. Otvorením súťaže sa v baristickej stolovni vytvorilo zdravé konkurenčné prostredie. Došlo k vzájomnej výmene skúseností, zručností, kreativite a samostatnosti. Nad súťažou dohliadal a predsedom poroty bol pán Marek Svitek, zástupca Školy baristu ktorý zodpovedal za priebeh súťaže. Po ukončení predstavenia posledného súťažiaceho nasledovalo vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou.

Výsledky súťaže: Kategória pokročilí:

1. miesto: Martina Mravúchov 3.A

2. miesto: Michal Demovič 5.A

3. miesto: Roderika Mekišová 4.A

Kategória začiatočníci: 1. miesto: Sofia Elizabeth Gyenesová 1.A

2. miesto: Lucia Virágová 3.A

3. miesto: Anna Bokrošová 3.A

Diplomy za naj: – nápoj: Michal Demovič 5.A

-test: Anna Bokrošová 3. A

-cena poroty: Michaela Sofia Ďarmatyová 1.A

-prezentácia: Alexandra Bernáthová 3.A

-espresso: Viktória Vlasáková 3.B

-cappuccino: Viktória Tóthová 3.B

-nováčik: Sofia Elizabeth Gyenesová 1.A

– za účasť: Tomáš Paška, Denis Ovsenák 1.A

Na záver sútaže sme sa poďakovali predsedovi poroty pánovi Marekovi Svitekovi za odborné rady, pánovi Stanislavovi Cibuľovi zástupcovi školy baristu za sponzorstvo, vedeniu školy za podporu v tejto súťaži, ZRŠ za finančné prostriedky na nákup cien, súťažiacim a všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na na tomto podujatí. Veríme, že sa opäť o rok stretneme.