Súťaž v stolovaní

Žiaci 3.ročníka odboru čašník, servírka súťažili dňa 22.marca v priestoroch  Žiackeho centra Mladosť  v slávnostnom stolovaní v témou : Veľká noc.

Žiaci dostali za úlohu pripraviť slávnostný stôl  a menu, pričom mali zohľadniť v maximálnej miere požiadavky klienta, ako ich zákazníka či objednávateľa  akcie.  Celkom šesť párov súťažiacich sa zhostilo tejto úlohy veľmi zodpovedne a tým  mala hodnotiaca komisia zložená z vedenia školy a majstrov OV veľmi sťaženú pozíciu pri posudzovaní kvality spracovania danej požiadavky objednávateľa.

Spomínaná komisia následne posudzovala celkovú prípravu a stanovené menu, zručnosť pri prestieraní, celkovú estetickú úpravu, vizuálny dojem ale aj obhajobu slávnostnej tabule.

Nakoniec určila nasledovné poradie   :

  1. miesto  :      Erik Ostrožlík, Patrik Dolák                                    49 bodov
  2. miesto :        Michaela Molnárová, Nicol Hroncová            47 bodov
  3. miesto :        Jozef Výberči, Boris Gedai                                    46 bodov
  4. miesto :        Tomáš Lakatoš,Imrich Nagy                                45 bodov

Bernadeta Bircsáková, Simona Vozáriková   45 bodov

Juraj Kubinec, Marek Solčáni                               45 bodov

Leave a Comment