Barista Junior 2012

BARISTA Junior 2012

Priestory spoločenskej miestnosti  na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch dňa 21.3.2012 boli obsadené do posledného miesta a žiaci školy sa tešili na súboje najlepších mladých baristov zo stredných odborných škôl z celej republiky. Konal sa 4.ročník súťaže Barista Junior pre rok 2012, ktorej sa zúčastnilo 16 slovenských mladých baristov a jedná súťažiaca z  Česka.  Vynikajúca atmosféra, precízna porota a skvelé organizačné zabezpečenie súťaže zo strany usporiadateľov na čele s Ing.Máriou Grácovou a garantom súťaže Stanislavom Cibuľom ,  dali výborný punc tomuto podujatiu a nakoniec aj tvorivé  výsledky súťažiacich pri príprave lahodných nápojov  kávy a jej ekvivalentov v ľubovoľných nápojoch boli tým, čo u prítomných zanechalo iba tie najlepšie spomienky na túto súťaž.

Porota po odbornej a technickej stránke precízne  hodnotila a posudzovala každého súťažiaceho a nakoniec boli oznámené výsledky , ktoré zodpovedali úrovni a schopnostiam mladých baristov.

Najlepšia prezentácia:  Lucia Hrušková- Hotelová akadémia Brezno

Najlepší nealko drink:   Ivana Siekelová –SOŠ Žiar nad Hronom

Najlepší alko drink:        Viktória Pethesová – SOŠ hotel.služieb a obchodu Nové Zámky

Najlepšie cappuccino:  Michal Sukovský – Hotelová akadémia Prešov

Najlepšie espresso:      Štefan Molda – SOŠ Jesenského Nové Zámky

Najlepšia technika .      Lukáš Podbehlý – SOŠ hotel.služieb a obchodu Nové Zámky

Celkové poradie o najlepšieho Baristu Juniora pre rok 2012

  1. miesto  Lukáš Podbehlý –       Nové Zámky     451,5 b.
  2. miesto  Ivana Siekelová –       Žiar nad Hronom  417,5 b
  3. miesto  Ivana Krajcsovicsová – HaGMa Bratislava  416,0 b                                                                                                          

Leave a Comment