Ako pripraviť kokteil s originálnou chuťou?

Áno, aj takéto zaujímavosti zo sveta miešaných nápojov sa naučili žiaci našej strednej odbornej školy v priebehu barmanského kurzu, ktorý sa uskutočnil od 6.11.2023 do 10.11.2023 na pôde našej školy.

Barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svete mixológie  s cieľom získať nové skúsenosti a informácie zo sveta miešaných nápojov, zlepšiť si barmanskú techniku a objaviť nové chute. 

Tento zaujímavý kurz bol rozdelený do piatich dní. Prvý deň prebiehal prevažne v teoretickej rovine, kde sa preberali témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo – prehľad destilátov, likérov, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár, barové sklo atď.

Ďalšie dni boli určené na praktickú prípravu kokteilov za použitia originálnych surovín a výnimočnému servisu skvelých nápojov. Žiaci sa učili pripravovať jednotlivé miešané nápoje zo zoznamu IBA. Obrovskou inšpiráciou pre mladých barmanov bola možnosť degustácie miešaných nápojov s jedinečnou chuťou a netradičným servisom. 

V posledný deň prebehla komplexná záverečná skúška z teoretických vedomostí a z odborných zručností. 

Žiaci našej školy po úspešnom zvládnutí náročných skúšok získali certifikát barmana – nápojára s medzinárodnou platnosťou. S certifikátom o úspešnom absolvovaní barmanského kurzu majú naši študenti v budúcnosti väčšiu perspektívu uplatnenia sa na trhu práce v oblasti modernej gastronómie.

 Všetkých absolventom kurzu zo srdca blahoželáme a prajeme šťastnú púť do sveta koktailov!

Autor: Ing. Silvia Bolyová