Baristický kurz

V dňoch 7.,8. a 9. novembra 2023 sa na našej škole konal Baristický kurz. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov.
Baristický kurz je základ pre každého milovníka kávy.
Garantom kurzu bol Stanislav Cibuľa, profesionálny barista, viacnásobný držiteľ titulu majstra Slovenska v príprave kávy.
Lektorom kurzu bol Marek Svitek. V teoretickej časti kurzu sa žiaci oboznámili s pôvodom, druhmi a pestovaním kávovníkov, zberom kávy, spôsobmi jej praženia, mletia, či miešania.
V praktickej časti sa naučili pripraviť kvalitne našľahanú mliečnu penu, pre prípravu mliečnych nápojov a latte art.
Po úspešnom absolvovaní teoretickej a praktickej skúšky žiaci získali cerifikát Barista Junior.