DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

textŠkola organizuje Deň otvorených dverí pre deviatakov zo základných škôl dňa 23. októbra 2018 (utorok) od 8.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch budovy na SLOVENSKEJ ulici. Každý deviatak, ktorý má záujem, sa môže prísť pozrieť na našu školu, spoznať jednotlivé odbory štúdia a priestory a materiálne podmienky, ktorými škola disponuje.

Môžete prísť ako kolektív triedy alebo individuálne v sprievode pedagóga alebo svojho rodiča.