DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 

textŠkola organizuje Deň otvorených dverí pre deviatakov zo základných škôl dňa 24. októbra 2019 (štvrtok) od 8.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch budovy na SLOVENSKEJ ulici. Každý deviatak, ktorý má záujem, sa môže prísť pozrieť na našu školu, spoznať jednotlivé odbory štúdia a priestory a materiálne podmienky, ktorými škola disponuje.

Môžete prísť ako kolektív triedy alebo individuálne v sprievode pedagóga alebo svojho rodiča.

 

Odbory zamerané na hotelierstvo a cestovný ruch:

6323 K hotelová akadémia – 5-ročný študijný odbor
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  4-ročný študijný odbor
6445 H kuchár 3-ročný učebný odbor
6489 H hostinský, hostinská 3-ročný učebný odbor
6421 4 spoločné stravovanie 2-ročné nadstavbové štúdium
6444 H čašník, servírka 3-ročný učebný odbor
2964 H cukrár 3-ročný učebný odbor

Odbory zamerané na obchod a podnikanie:

6352 M obchod a podnikanie 4-ročný študijný odbor

6405 K pracovník marketingu 4-ročný študijný odbor
6442 K obchodný pracovník 4-ročný študijný odbor