Mikulášska palacinka – školská súťaž

Dňa 6. decembra 2016 na našej škole po prvýkrát usporiadame

„Mikulášsku Palacinku“

         Cieľom tejto akcie je vytvoriť na škole príjemnú a voňavú mikulášsku a tiež predvianočnú atmosféru a pocit vzájomnej školskej spolupatričnosti.

Počas tohto dňa budú zástupcovia tried v školských kuchyniach piecť palacinky. Budeme sa snažiť upiecť ich čo najviac a pokúsiť sa o dosiahnutie rekordu „najviac upečených palaciniek v priebehu 2 hodín“.

Vybraná komisia spočíta, koľko palaciniek bude pripravených spolu.

Triedny kolektív, ktorý pripraví najviac palaciniek bude odmenený.

Upečené palacinky budú rozdelené medzi žiakov všetkých tried, aby si každý mohol pochutnať na „Mikulášskej palacinke“. (Náplň do palaciniek – lekvár, nutelu, šľahačku a pod. si triedy zabezpečia podľa vlastnej chuti a možností!!)

 

Bude to príjemné spestrenie predvianočného času. Tešíme sa na nové nápady a kreativitu našich žiakov.