Zvíťazili najlepší

V dňoch 8. a 9. februára 2010 som mala možnosť zúčastniť sa na celoštátnom kole druhého ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry organizovaného pod záštitou Ministerstva školstva SR, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a Gymnázia Alberta Einsteina Bratislava, na pôde ktorého sa súťaž konala.

Každá kategória (A: 3. – 5. ročník stredných škôl, B: 1. – 2. ročník stredných škôl, C: základné školy) mala šestnásť reprezentantov. Zasúťažiť si prišli tí žiaci, ktorí sa v krajských kolách umiestnili na prvých a druhých miestach. Na miesto konania olympiády sme sa dostali so svojimi pedagogickými sprievodcami, pričom povinnosťou sprievodcu bolo dopraviť jemu  pridelených troch účastníkov z kraja na miesto konania a aj z neho bezpečne domov. Cestovali sme mestskou hromadnou dopravou a všetky lístky sme si poctivo odkladali, aby sme ich do troch dní po olympiáde mohli odoslať do IUVENTY, a tak si zabezpečili ich preplatenie. Transport sme mali uľahčený vďaka podrobným informáciám na pozvánkach, ktoré nás usmerňovali o prestupoch a číslach autobusov či trolejbusov. Po príchode na gymnázium nasledovala registrácia účastníkov, kde každý z nás dostal svoje súťažné číslo a lístky na obed. Stravovanie počas obeda zabezpečila školská jedáleň, nejedného z nás potešilo aj sladké prekvapenie.

Po slávnostnom otvorení druhého ročníka olympiády nasledovalo zasadnutie odbornej poroty, ktorá pracovala v tomto zložení: predsedníčka SK OSJL PaeDr. Mária Melichárová, tajomník SK OSJL Mgr. Dana Sládeková (IUVENTA), ďalej členovia komisie za jednotlivé kraje a ostatní členovia. O druhej hodine popoludní sa už v miestnostiach všetkých kategórií napätie dalo krájať. Nesmelo sme nahliadli do písomných testov a snažili sme podať čo najlepšie výkony, ktoré by reprezentovali nielen nás, ale aj naše školy. Hodina času musela stačiť na overenie našich vedomostí, pretože potom nasledovali zadania k ústnej časti. Mali sme možnosť využiť učebne informatiky a nájsť si potrebné informácie na prípravu ústneho prejavu. Pracovníci gymnázia nám vyšli v ústrety a dali priestor každému, kto si niečo potreboval vyhľadať, aj keď sa ručičky na hodinkách blížili k pol piatej večer.

Opäť sme sa spoločne popremávali mestskou dopravou, až kým sme nedorazili do Kongresového a vzdelávacieho centra ÚVS, s.r.o., kde nás už kuchári čakali s teplou večerou. Keď už boli naše brušká plné, nemali sme čas venovať sa dojmom zo súťaže. Zavreli sme sa do izieb a poctivo si pripravovali náš ústny prejav.

Na druhý deň sme sa hneď po skorých raňajkách trmácali autobusmi na Gymnázium A. Einsteina a na chvíľu sme sa zahrali na rečníkov. Niektorí sme venovali príprave veľkú pozornosť, iní sa radšej zoznamovali so svojimi spolubývajúcimi na izbách. To sa odrazilo aj vo výslednom hodnotení poroty:

Kategória A:

  1. miesto: Štefanides Samuel, Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad
  2. miesto: Kolárová Barbora, Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava
  3. miesto: Sabolová Veronika, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

Kategória B:

  1. miesto: Bagiová Alexandra, Gymnázium J. Matúšku, Galanta
  2. miesto: Košlab Tomáš, Spojená škola, Bratislava
  3. miesto: Baková Martina, Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

Kategória C:

  1. miesto: Neuschlová Alžbeta, ZŠ Angyalova, Kremnica
  2. miesto: Valovčan Jaroslav, ZŠ Za zámkom, Vigľaš
  3. miesto: Hanzelová Michaela, Gymnázium, Žilina

Zúčastniť sa na tejto olympiáde bola pre mňa veľká skúsenosť a aj keď sme sa my ostatní neumiestnili na prvých troch miestach, aspoň vieme, v čom máme nedostatky a na čom treba ešte popracovať.

Monika Nagyová, SOŠ obchodu a služieb, Nové Zámky, 19 r.

Leave a Comment