Termín odovzdania SOČ

Práce odovzdávajte Ing. M. Horváthovej najneskôr do 17. februára v jednom vyhotovení (v prípade postupu na krajské kolo bude práca po opravách vytlačená vo viacerých výtlačkoch).

Leave a Comment