Študenti učia žiakov, alebo ako narábať s peniazmi

Dňa 5.3. 2016 sa dvaja študenti z firmy Reign for Rain zúčastnili na školení JA Základy podnikania, ktoré bolo zamerané na vzdelávanie žiakov piateho a  šiesteho ročníka  základných škôl. Pod vedením Eriky Holičovej sa študenti naučili, ako pracovať s mladými žiakmi. Tento mesiac, 7.4., spomínaní študenti navštívili po prvý krát školy ZŠ Nábrežná a ZŠ Mostná, kde strávili jednu vyučovaciu hodinu. Študenti učili mladých žiakov základy podnikania. Počas prvej hodiny, sa žiaci dozvedeli základy podnikania, kde  sa učili o peniazoch a sporení. Na začiatku hodiny sa študenti so žiakmi piateho a šiesteho ročníka zoznámili, spriatelili sa a postupne sa púšťali do spoločnej práce. Žiaci ZŠ boli s prácou študentov veľmi spokojní, hodina sa im páčila a už netrpezlivo čakajú na ďalšiu hodinu. Školení študenti boli s prácou malých žiačikov tiež spokojní a tešia sa na ďalšie hodiny strávené na Nábrežnej a Mostnej škole. Cieľom týchto hodín je zvýšiť povedomie o základoch podnikania a naučiť sa správnym spôsobom hospodáriť s peniazmi.

JA VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV
V utorok dňa 22.marca 2016 sa v priestoroch Avion Shopping Parku v Bratislave pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku konal JA Veľtrh podnikateľských talentov , ktorý bol  vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretli sa so svojou konkurenciou a súťažili v niekoľkých kategóriách. Súčasťou JA Veľtrhu podnikateľských talentov bola aj súťaž tímov Vitajte v našom regióne. Naši žiaci tentokrát veľtrh navštívili len ako pozorovatelia, ktorí si cenné informácie uchovali a plánujú ich použiť nasledujúci rok. Veríme, že skúsenosti, ktoré zozbierali budú vedieť zúročiť na  rok. Držíme päste.