Mix florbalový turnaj pre žiakov základných škôl

 

Dňa 22. marca 2016 naša škola SOŠ HSaO Nové Zámky podala pomocnú ruku ZŠ G. Bethlena Nové Zámky pri organizácií florbalového turnaja zmiešaných družstiev.

Toto športové podujatie spoluorganizoval aj Olympijsky klub Nové Zámky, ktorého sme (SOŠ HSaO Nové Zámky) partnerskou školou. Akcia bola zároveň sprievodnou aktivitou SOV pri príležitosti medzinárodného dňa vody.

Turnaja sa zúčastnilo 8 základných škôl z okresu Nové Zámky.

ZŠ G. Bethlena Nové Zámky
ZŠ Hradná Nové Zámky
ZŠ Mostná Nové Zámky
ZŠ Devínska Nové Zámky
ZŠ SNP Šurany
ZŠ a MŠ Kolta
ZŠ Bánov
ZŠ Uľany nad Žitavou

Po slávnostnom zahájení riaditeľkou ZŠ G. Bethlena Mgr. Ivetou Rajčániovou a riaditeľom SOŠ HSaO RnDr. Rudolfom Mišákom nasledovala krátka prednáška o význame vody pre život človeka. Každý žiak obdržal symbolicky malú fľašku minerálky.

Neskôr sa rozbehli súboje v skupinách a neskôr aj o umiestnenie. Počas celého turnaja panovala výborná športová atmosféra a zúčastnené družstvá si naplno užívali organizáciu a pohostenie pripravené našou školou (SOŠ HSaO Nové Zámky).

Víťazstvo si nakoniec vybojovali žiaci ZŠ G. Bethlena. Avšak víťazmi boli všetci 102 žúčastnení žiaci.

Pevne veríme, že aj v budúcnosti budeme pokračovať v spolupráci so základnými školami v našom regióne.

Vypracoval: Mgr. Pavol Sáraz