Zoznam triednych učiteľov

Zoznam triednych učiteľov v školskom roku 2009/2010

1 I.A HA Ing. Kořenková s116 Slov
2 I.B HA Ing. Kozárová s110 Slov
3 I.C HA Ing. Grácová s105 Slov
4 II.A HA Mgr.Kiripolský s115 Slov
5 II.B HA Mgr. Liptáková s103 Slov
6 III.A HA Mgr.Bíziková s109 Slov
7 III.B HA Ing..Patschová s112 Slov
8 III.C HA Mgr.Korman s42 Slov
9 IV.A HA Ing.Felvidékyová s37 Slov
10 IV.B HA Mgr.Trojanovský s43 Slov
11 IV.C HA Ing.Borošová s46 Slov
12 V.A HA Ing.Kollárová s47 Slov
13 V.B HA Ing.Bolyová s40 Slov
14 V.C HA Mgr.Kunyíková s41 Slov
15 I.AN SS Ing.Lauková 304 Zdrav
16 II.AN SS Mgr. Remiaš 310 Zdrav
17 I.D PM Ing.Kováčová 309 Zdrav Mgr.Kovács
18 I.E PM Ing.Štepanayová 211 Zdrav
19 II.C PM Ing.Dožová 106 Zdrav
20 II.D PM Mgr.Kovács 210 Zdrav Ing.Rado
21 III.D PM Mgr.Holičová 209 Zdrav
22 III.E PM Ing.Nemčeková 305 Zdrav
23 IV.D PM Mgr. Vargová 107 Zdrav
24 IV.E PM Paedr.Belková 309 Zdrav
25 II.E OP PaedDr.Slamenková 110 Zdrav
26 III.F OP Ing.Rado 311 Zdrav
27 IV.F OP Ing.Vician 415 Zdrav
28 I.F K-Č Mgr.Šimunek 205 Zdrav
29 II.F K-Č Mgr. Rozsárová 204 Zdrav
30 III.G K-Č Mgr.Balážová 204 Zdrav

Leave a Comment