Erasmus+ Praha

SOŠ HSaO Nové Zámky realizovala zahraničnú odbornú stáž pre svojich študentov v rámci projektu „Za prácou do Európy“ v programe Erasmus+ (Projekt č. 2020-1-SK01-KA102-078055).

Desať žiakov III. a IV. ročníka z odboru hotelová akadémia sa v dňoch od 25.3. do 14.4. 2022 absolvovalo odbornú prax Erasmus+ v Prahe. V rámci tohto projektu  sa študentom naskytla jedinečná príležitosť pracovať v zahraničných hoteloch, overiť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole.

Žiaci boli ubytovaní v Comfort Hotel Praha, odkiaľ päť dní v týždni dochádzali na svoje pracovisko, ktorým boli 4-hviezdičkové hotely:

Hotel DUO– (6 žiakov, dvaja boli zaradení do obsluhy, dvaja do kuchyne a dvaja sa striedali)

Hotel Leonardo –(2 žiaci  zaradení do obsluhy)

Hotel Moods – (2 žiaci zaradení do obsluhy.)

 

Žiaci mali možnosť obohatiť si svoje vedomosti ako aj zručnosti od špičkových odborníkov z jednotlivých hotelov.

Pracovali samostatne a svoju prácu, pri ktorej získavali bohaté skúsenosti v oblasti gastronómie vykonávali veľmi zodpovedne. Spokojnosť s ich činnosťou a prístupom k povinnostiam vyjadrili aj manažéri, zamestnanci, ako i hostia hotelov.  V posledný deň boli žiakom odovzdané  certifikáty potvrdzujúce absolvovanie zahraničnej praxe

Voľné víkendy využili na spoznávanie hlavného mesta Českej republiky. Žiaci mali možnosť vidieť Pražský hrad, výmenu čestnej stráže a kochať sa krásnym výhľadom z hradného nádvoria na okolie. Navštívili známe Múzeum voskových figurínMadameTussaud, pozreli si slávny Pražský orloj a poprechádzali sa po Námestí republiky a Václavskom námestí.Nevynechali ani zoologickú záhradu a pokochali sa krásnym výhľadom na nočné mesto.

Pevne verím, že žiaci sú hrdí na získaný certifikát, že nadobudnuté zručnosti budú  plne využívať a skúsenosti uplatňovať v budúcnosti pri svojich činnostiach a povolaní. Spoznali nových ľudí, pracovali s profesionálmi v špičkových hoteloch aktívne využívali voľný čas na spoznávanie historickej Prahy. Odnášajú si nezabudnuteľné zážitky a novú životnú  skúsenosť.

Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný

A ako to vnímajú samotní žiaci?

Žiaci z hotela DUO:

Laura a Michal
Odbornú prax sme vykonávali v hoteli DUO, kde sme boli zaradení do obsluhy. Hneď prvý deň nás zaškolili na našu pracovnú pozíciu. Tento deň bol pre nás dosť náročný, ale zvládli sme ho na výbornú aj vďaka skvelému kolektívu, ktorý nás podporoval a vytváral správnu pracovnú náladu na pracovisku. Svoju prácu sme vykonávali zodpovedne, o čom svedčí aj pochvala hlavného čašníka ako aj manažérky hotela. Sme radi ,že sme boli vybraní na tento projekt, z ktorého si odnášame len tie najlepšie skúsenosti.

Eszter, Diana, Filip a Marek
Odbornú prax sme vykonávali ako pomocní kuchári, pričom sme si rozšírili skúsenosti z oblasti prípravy jedál. Hotel mal v kuchyni moderné vybavenie, zamestnanci pristupovali k povinnostiam na pracovisku profesionálne a k takémuto prístupu učili i nás. K práci pomocného kuchára v kuchyni patrila tiež činnosť grilovanie pokrmov, príprava surovín na rôzne akcie a tiež príprava chuťoviek. Každý z nás získal nové a veľmi cenné skúsenosti z gastronómie, ktoré sa budeme snažiť využívať naďalej v praxi.

Žiaci z hotela Leonardo:

Nina a Patrícia
Sme žiačky III. A triedy a zúčastnili sme sa odbornej praxe Erasmus + Praha. Svoju prax sme vykonávali v hoteli Leonardo a to v pozícii obsluha ako aj v kuchyni. Vzájomne sme sa striedali, čo nám umožnilo získať skúsenosti v oboch pozíciách. Pracovné prostredie bolo adekvátne k službám, ktoré tento hotel poskytuje, čo nám dalo možnosť získať nenahraditeľné skúsenosti z praktických zručností.

Žiaci z hotela MOODs:

Viktória a Viktória
Sme veľmi rady, že sme sa mohli zúčastniť tejto odbornej praxe, z ktorej sme na začiatku mali pocit nervozity, ale zároveň i nadšenia. Pracovali sme v obsluhe v špičkovom hoteli MOODS, kde okrem domácich, bolo veľa zahraničných hostí. V obsluhe sa nám páčilo, pretože kolektív pracovníkov hotela bol k nám ústretový. Popri pracovných skúsenostiach si z Prahy odnášame aj krásne zážitky, ktoré sme získali pri návštevách historických častí a pamiatok.

 

neboli nájdené žiadne obrázky

*************

„Za prácou do Európy“ v programe Erasmus+ (Projekt č. 2020-1-SK01-KA102-078055).

Žiaci III. a IV. ročníka z Hotelovej akadémie sú v dňoch od 25.3. do 14.4. 2022 na odbornej praxi Erasmus+ v Prahe 🙂

Sú ubytovaní v hoteli Comfort Hotel Praha, odkiaľ dochádzajú na svoje pracovisko. Pracujú 5 dní v týždni, 8 hodín denne, v týchto 4 hviezdičkových hoteloch :

Hotel DUO – pracuje tu 6 žiakov, dvaja sú zaradení do obsluhy, dvaja do kuchyne a dvaja sa striedajú.

Hotel Leonardo – pracujú tu 2 žiaci, ktorí sú zaradení do obsluhy.

Hotel Moods – pracujú tu 2 žiaci, ktorí sú zaradení do obsluhy.

Žiaci majú možnosť si svoje vedomosti ako aj zručnosti obohatiť od špičkových odborníkov z jednotlivých hotelov.

Prvý víkend v sobotu sme využili na oboznámenie sa s dopravou na jednotlivé prevádzky a s okolím. Následne sme boli v Múzeu voskových figúr a prechádzali sa po námestí Republiky. Svoj voľný čas v nedeľu sme využili taktiež spoznávaním Václavského námestia.

Ďalšie informácie ohľadom odbornej praxe žiakov v hoteloch budeme pravidelne zasielať.

neboli nájdené žiadne obrázky

1. týždeň za nami

Žiaci od pondelka, t.j. 28.3.2022 vykonávajú odbornú prax podľa zaradenia v jednotlivých hoteloch v obsluhe a tiež v kuchyni. Pracujú samostatne a svoju prácu, pri ktorej získavajú bohaté skúsenosti v oblasti gastronómie vykonávajú veľmi zodpovedne. S ich činnosťou a prístupom k povinnostiam sú spokojní manažéri, zamestnanci, ako i hostia hotelov. Pevne verím, že takýto prístup k povinnostiam im zotrvá až do konca odbornej praxe.
Voľný víkend sme znovu využili na spoznávanie hlavného mesta Českej republiky. Žiaci mali možnosť vidieť Pražský hrad, výmenu čestnej stráže a kochať sa krásnym výhľadom z hradného nádvoria na okolie. Tiež sme boli pozrieť Pražský Orloj a prechádzkou po Staromestskom námestí sme ukončili našu exkurziu Prahou.

VOĽNÝ ČAS

neboli nájdené žiadne obrázky

HOTEL DUO

neboli nájdené žiadne obrázky

HOTEL LEONARDO

neboli nájdené žiadne obrázky

HOTEL MOODS

neboli nájdené žiadne obrázky

3. a posledný týždeň

Žiaci ukončili odbornú prax Erasmus + Praha, ktorá trvala od 25.3. do 14.4.2022. Každý z nich k svojim povinnostiam pristupoval zodpovedne. Pevne verím, že nadobudnuté zručnosti budú plne využívať a skúsenosti uplatňovať v budúcnosti pri svojich činnostiach. Tak ako som už informovala skôr, manažéri hotelov boli s prístupom našich žiakov k povinnostiam a vykonanou prácou veľmi spokojní. Posledný víkend sme ešte využili na návštevu Zoologickej záhrady hlavného mesta ČR – Prahy a absolvovanie krásneho výhľadu na nočné mesto. Záverečným dňom, kedy žiaci pracovali v hoteloch bola streda, t.j. 13.4.2022, pričom každému z nich bol vtedy udelený certifikát, na získanie ktorého môžu byť právom hrdí. Nasledujúci deň sme sa rozlúčili s Prahou a ľuďmi, s ktorými sme spolupracovali a vyrazili na cestu domov, do Nových Zámkov.

Vyjadrenie žiakov k odbornej praxi.
Žiaci z hotela DUO:
Laura a Michal
Odbornú prax sme vykonávali v hoteli DUO, kde sme boli zaradení do obsluhy. Hneď prvý deň nás zaškolili na našu pracovnú pozíciu. Tento deň bol pre nás dosť náročný, ale zvládli sme ho na výbornú aj vďaka skvelému kolektívu, ktorý nás podporoval a vytváral správnu pracovnú náladu na pracovisku. Svoju prácu sme vykonávali zodpovedne, o čom svedčí aj pochvala hlavného čašníka ako aj manažérky hotela. Sme radi ,že sme boli vybraní na tento projekt, z ktorého si odnášame len tie najlepšie skúsenosti.
Eszter, Diana, Filip a Marek
Odbornú prax sme vykonávali ako pomocní kuchári, pričom sme si rozšírili skúsenosti z oblasti prípravy jedál. Hotel mal v kuchyni moderné vybavenie, zamestnanci pristupovali k povinnostiam na pracovisku profesionálne a k takémuto prístupu učili i nás. K práci pomocného kuchára v kuchyni patrila tiež činnosť grilovanie pokrmov, príprava surovín na rôzne akcie a tiež príprava chuťoviek. Každý z nás získal nové a veľmi cenné skúsenosti z gastronómie, ktoré sa budeme snažiť využívať naďalej v praxi.
Žiaci z hotela Leonardo:
Nina a Patrícia
Sme žiačky III. A triedy a zúčastnili sme sa odbornej praxe Erasmus + Praha. Svoju prax sme vykonávali v hoteli Leonardo a to v pozícii obsluha ako aj v kuchyni. Vzájomne sme sa striedali, čo nám umožnilo získať skúsenosti v oboch pozíciách. Pracovné prostredie bolo adekvátne k službám, ktoré tento hotel poskytuje, čo nám dalo možnosť získať nenahraditeľné skúsenosti z praktických zručností.
Žiaci z hotela MOODs:
Viktória a Viktória
Sme veľmi rady, že sme sa mohli zúčastniť tejto odbornej praxe, z ktorej sme na začiatku mali pocit nervozity, ale zároveň i nadšenia. Pracovali sme v obsluhe v špičkovom hoteli MOODS, kde okrem domácich, bolo veľa zahraničných hostí. V obsluhe sa nám páčilo, pretože kolektív pracovníkov hotela bol k nám ústretový. Popri pracovných skúsenostiach si z Prahy odnášame aj krásne zážitky, ktoré sme získali pri návštevách historických častí a pamiatok.

Mgr. Marta Kozárová