Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky


 Maturity

Maturity

Maturitný rozpis

Maturitné komisie

Anglický jazyk (ANJ 01 ANJ 01)
Anglický jazyk (ANJ 02 ANJ 02)
Slovenský jazyk a literatúra (SJL 01 SJL 01)
Slovenský jazyk a literatúra (SJL 02 SJL 02)
Teoretická časť odbornej zložky (TCOZ 01 TCOZ 01)
Teoretická časť odbornej zložky (TCOZ 02 TCOZ 02)
Teoretická časť odbornej zložky (TCOZ 03 TCOZ 03)

Zoznamy žiakov

II.AN
IV.C
V.A
V.B